Koulukuraattori

Kuraattorina toimii Marjo Leppäkangas puh. 040 355 8803, Wilmassa tai sähköpostilla marjo.leppakangas@ovph.fi. Kuraattorilla on vastaanottoaika koululla ke ja to klo 8.45-15, terveydenhoitajan työtilassa. Muina aikoina puhelimitse. Tämän lisäksi työskentely tapahtuu oppilaiden tarpeiden mukaisesti.

Koulukuraattorin työ on niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemista. Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka auttaa oppilaita, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä, ihmissuhteissaan tai omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä ongelmia tai pulmatilanteita. Koulukuraattori tarjoaa ohjausta ja neuvontaa koulunkäyntiin sekä tukee oppilaan sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia keskusteluin, antamalla neuvontaa ja kriisipalveluja sekä järjestämällä erilaisia tukitoimia. Koulukuraattorin työ rakentuu kokonaiskuvasta oppilaan tilanteesta ja suhteesta ympäristöönsä, perheeseensä ja kouluunsa. Pääasiallisin työmuoto on keskustelu ja erilaisten suunnitelmien ja sopimusten tekeminen. Työskentelyjakson pituus vaihtelee oppilaan tilanteen mukaan. Koulukuraattori on tukena koulun oppilaille, vanhemmille ja henkilökunnalle. Vanhempien yhteydenotot ovat aina tervetulleita ja vanhempia rohkaistaan ottamaan yhteyttä, jos kotona on tapahtunut oppilaan koulukäyntiin vaikuttavia muutoksia (esim. avioero, kuolemantapaus, sairaus). Vanhemmat voivat myös keskustella koulukuraattorin kanssa kotitilanteesta tai kasvatuskysymyksistä ja yhdessä etsiä ratkaisuja eri tilanteisiin.


Koulukuraattorin yhteisötason työ koulussa on mm. oppilashuoltoryhmätyö, koulun sisäinen työparityöskentely, koulun kriisityö, koulun henkilöstön konsultointi, koulun suunnittelu- ja kehittämistyöryhmään osallistuminen, nivelvaiheen työskentely, oppilaiden koulunkäynnin ja hyvinvoinnin seuranta, oppilaiden neuvonta ja ohjaus, oppituntien seuranta, kysely/kartoitus luokassa sekä oppilasryhmän kanssa työskentely. Vertaissovittelu ja osallistumien luokan ryhmäyttämiseen, vanhempien ohjaus ja neuvonta, vanhempainillat sekä vanhempainryhmät kuuluvat myös koulukuraattorin työkenttään.


Koulukuraattoriin otetaan yhteyttä mm.
- kun koulussa tuntuu vaikealta (kaverisuhteet, kouluun tuleminen, koulussa työskentely)
- vapaa-ajalla on vaikeaa (kavereiden kanssa, harrastuksissa)
- kotona on hankalaa (riitaa perheenjäsenten kesken, päihteiden käyttöä,      mielenterveysongelmia)
- tai omat jutut painavat mieltä (yksinäisyys, masennus, stressi, hankala tilanne).
Jo asiaan tarttuminen ja asiasta ääneen puhuminen usein helpottaa nuoren oloa ja selkiinnyttää hänen ajatuksia. Koulukuraattori pystyy tarjoamaan ulkopuolisen näkökulman tilanteeseen ja tarvittaessa ohjaamaan eteenpäin oikeaan paikkaan oikean tuen saamiseksi.


Koulukuraattori ottaa yhteyttä oppilaaseen mm. oppilashuoltoryhmän aloitteesta, kun koulussa on syntynyt huoli jonkun oppilaan tilanteesta, oppilaan ystävä tai muu oppilaan kanssa toimiva henkilö kertoo olevansa huolissaan oppilaasta, oppilas itse tai hänen huoltajansa ottaa yhteyttä tai kun koulukuraattori itse havaitsee vaikeuksia. Koulukuraattorin yhteydenotto on kutsu yhteistyöhön, tilanteen selvittelyyn ja tarvittavien muutosten ja tukitoimien yhteiseen pohdintaan.


Luottamuksellisuus
Koulukuraattorilla on vaitiolovelvollisuus ja kaikki työskentely on luottamuksellista. Koulukuraattorilla, kuten muillakin alaikäisten kanssa työskentelevillä, on ilmoitusvelvollisuus, jos arvioi lapsen tai nuoren olevan lastensuojelun palvelujen tarpeessa. Muutoin koulukuraattorin tapaamisella puhutuista asioista ei mene tietoa ulkopuolisille tahoille, ellei asiasta erikseen sovita.


Miten koulukuraattorin tavoittaa?


Koulukuraattorille voi aina soittaa, tekstata tai lähettää sähköpostia kaikissa oppilaita koskevissa asioissa. Tavoitatte koulukuraattorin myös Wilman kautta.

Yleinen kuva kopiston laiturilta

Kuva Kristiinankaupungin Itäpuolelta. Kuvaaja Hanna Teräs.