Kouluravintola

Kouluravintola tarjoaa opiskelijoille päivittäin maittavan lounaan maksuttomana. Lukiolaiset ruokailevat Kristiinanseudun koulun ja lukion yhteisessä kouluravintolassa päivittäin.  

kouluruoka tunnus varillinen

Ammattikeittiöosaajat ry on myöntänyt Kristiinankaupungin lukiolle Kouluruokadiplomin ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän kouluruokailun edistämisestä.

Diplomi on osoitus siitä, että koulussa huolehditaan kouluruokailulle asetettujen ravitsemus-, terveys- ja tapakasvatustavoitteiden toteutumisesta.