Opintojen ohjaus

Lukion opintojen ohjaaja on Hanna Teräs. Opintojen ohjaajan puh. 040-6755003. Opintojen ohjaajan työhuone sijaitsee lukiorakennuksen toisessa kerroksessa.

Opintojen ohjaajalla on lukujärjestyksessä oppitunteja tasaisesti jaettuna koko lukion ajan. Tämän lisäksi voit aikaa varaamatta tulla keskustelemaan opiskeluun liittyvistä tai sinua askarruttavista asioista. Opintojen ohjausta suoritat kaksi pakollista opintojaksoa lukioaikana.

Työelämään tutustuminen

Työelämään tutustuminen lukio-opintojen aikana tapahtuu tutustumiskäynneillä yrityksiin, yritysluentojen avulla sekä mahdollisten ammattiesittelyjen ja haastattelutehtävien kautta. Lukion toisen vuosikurssin aikana opiskelijoilla on kahden päivän työelämään tutustumisen jakso. 

Korkeakouluhaku

Haku sekä ammattikorkeakouluihin, että yliopisto-opintoihin tehdään opintopolun kautta viimeisenä opiskelukeväänä. Linkki opintopolun sivuille Opintopolku. Ennen kevään korkeakouluhakua lukiossa järjestetään tammikuussa jatkokoulutusmessut, jolloin opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua korkeakoulujen opetustarjontaan. Syksyisin tehdään abiturienttien kanssa tutustumismatka Vaasan yliopistoon ja Vaasan ammattikorkeakouluun lukiolaisille tarkoitettuun yhteiseen korkeakoulupäivään.

Tukitoimet

Tukiopetusta on mahdollista saada kultakin aineenopettajalta. Tukiopetus annetaan opettajan kanssa yhdessä sovittuna ajankohtana. Tukiopetusta voi pyyttää opiskelija, huoltaja tai opettaja voi itse ehdottaa tätä oppilaalle. Sovittuun tukiopetukseen tulee sitoutua. Tukiopetuksessa voi samanaikaisesti olla muitakin opiskelijoita. Myös erityisopettajan palvelut on lukiolaisille käytettävissä sovitusti. 

Ylioppilaskirjoitukset

Lukiossamme on ylioppilaskirjoitukset tehty pääosin hajautetusti. Tämä tarkoittaa sitä, että ylioppilaskirjoitukset voidaan hajauttaa enintään kolmeen perättäiseen kirjoituskertaan. Kirjoituskertoja voi maksimissaan olla kolme. Näiden tulee olla perättäiset kirjoituskerrat. Toisen lukiovuoden keväällä voidaan kirjoituksiin osallistua ensimmäisen kerran. Muut kirjoituskerrat ovat kolmannen opiskeluvuoden syksyn kirjoitukset ja kolmannen opiskeluvuoden kevään kirjoitukset. Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan sähköisesti wilma-oppilashallintajärjestelmän kautta opiskelijan omilla tunnuksilla. Ennen kirjoituksiin ilmoittautumista opintojen ohjaaja ja rehtori pitävät yhteisen oppitunnin, johon kaikki kirjoituksiin ilmoittautuvat osallistuvat. Ennen kirjoituksia pidetään yhteinen infotilaisuus kirjoituksiin ilmoittautuneille, jossa läpikäydään käytännön asioita kirjoituksiin liittyen. Linkki ylioppilastutkinnon sivuille.

Kristiinankaupungin lukioon opiskelijaksi hakeutuminen

Kristiinankaupungin lukioon on mahdollista päästä opiskelemaan yhteishaun kautta. Kristiinankaupungin lukio on mukana toisen asteen valtakunnallisessa yhteishaussa keväisin. Hakuaika lukioomme on helmi-maaliskuussa. Haku lukioomme tapahtuu osoitteessa opintopolku.fi hakuaikana. Jatkuvassa haussa on myös mahdollista hakea seuraavana syksynä alkavaan lukiokoulutukseen toisen asteen yhteishaussa vapaaksi jääneille opiskelupaikoille. Haku tapahtuu ottamalla yhteyttä lukio@krs.fi sähköpostiosoitteeseen tai ottamalla yhteyttä rehtori Hanna Pylvänäiseen. Keskiarvoraja lukioomme pääsemiseen on lukuaineiden keskiarvo 6. Liikuntalinjalle on oma hakulomakkeensa, joka palautetaan koulusihteerille toukokuun alkuun mennessä. 

Ota suoraan yhteyttä lukioomme, jos haluat opiskelijaksi meille. Tervetuloa iloiseen joukkoomme! 

Yleinen kuva itapuolelta kaupunkiinJokaiselle opiskelijalle tehdään oma opiskelusuunnitelma lukion alussa opintojen ohjauksen oppitunneilla. Kuva Kristiinankaupungin itäpuolelta. Kuvaaja Hanna Teräs.