Koulukoutsi

Koulukoutsi

Anne Löytökorpi 050 4625012 lukiolla ma-pe iltapäivisin. Sekä tarpeen mukaisesti. 

Koulukoutsin tehtävänä on tukea oppilaiden ja opiskelijoiden kouluarkea oppitunneilla luokissa ja välitunneilla.

Koulukoutsi toimii turvallisena aikuisena yhdessä koulun muun henkilöstön kanssa, kohtaa ja kuuntelee oppilaita, ennaltaehkäisee kiusaamista ja yksinjäämistä, edistää yhteisöllisyyttä ja hyvää ryhmähenkeä sekä on osaltaan kehittämässä koulun kerho- ja harrastustoimintaa.