Liikuntalinja

Kristiinankaupungissa urheilua harrastavilla lukion opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua viikoittain liikuntalinjalle ja sitä kautta lukio-opintojensa ohessa panostaa urheiluun. Liikuntalinja on tarkoitettu sellaisille nuorille, joilla on urheiluharrastuksessaan kilpailullisia tavoitteita tai he aktiivisesti osallistuvat jonkun urheiluseuran treeneihin.  

Liikuntalinjalla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa lukion aikana 5 soveltavaa liikunnan opintojaksoa (L6-L10). Liikuntalinjalle haetaan erillisellä hakulomakkeella 9. luokan keväällä.

Liikuntalinjalla opiskelija osallistuu yhteisiin treeneihin, joissa pääteemana vuorottelevat nopeus-, kestävyys- ja voimaominaisuuksien kehittäminen. Liikuntalinjan opettajina toimivat lukioiden liikunnanopettajat. Myös eri lajien paikallisten urheiluseurojen edustajia voi käydä vierailevina ohjaajina. 

Liikuntalinja on yksi hieno yhteistyön muoto Kristiinankaupungin suomenkielisen ja ruotsinkielisen lukion välillä. Aktiivinen osallistuminen liikuntalinjalle tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden myös "kielikylpyyn".