Vanhojen talojen hoito

Kristiinankaupunki on maamme parhaiten säilynyt suurvalta-ajalta periytyvä ruutukaupunki, jossa sekä asemakaava että rakennuskannan pääosa periytyvät agraarin kauppakaupungin ajoilta. Kristiinankaupungin ruutukaavaosaan vahvistettiin 1970-1980-lukujen mittaan kolmessa osassa asemakaavan muutos, jolla puutaloasutuksen suojelu vakiinnutettiin. Rakennuskantaa kunnostetaan asemakaavan viitoittamalla tavalla.

Rakennusvalvonta antaa neuvoja koskien vanhojen talojen hoidossa yhteystyössä Riitta Raikio-Söderlundin kanssa, riitta.raikio-soderlund@krs.fi, puh. +358 40 508 5230.

Kristiinankapungin museotoimi

Kaupunkiarkeologiset inventoinnit

Tuloksia käytetään kaavoituksen, rakentamisen, suojelun ja tutkimuksen ohjaamiseen. Tavoitteena on vaalia yhteistä kulttuuriperintöä ja kehittää kaupunkiympäristöjä kestävällä tavalla.

http://www.nba.fi/fi/kaupunkiarkeologia

Avustukset rakennusperinnön hoitoon (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)

Rakennustapaohjeisto, Kristiinankaupunki