Ruoppaus / Vesirakennus

Suunnitteletko rantasi ruoppausta tai muuta vesirakennustyötä?

Muista, että ruoppauksesta on vesilain nojalla tehtävä ennakkoilmoitus ELY-keskukselle sekä mielellään myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille vähintään 30 päivää ennen töiden aloittamista. Jos alue sijaitsee asemakaavoitetulla alueella, ruoppaukselle vaaditaan rakennusvalvonnan lupa. Muista myös, että sinun on tehtävä kirjallinen sopimus ruoppauksesta vedenomistajan kanssa. Sinun tulee näyttää suunnitelmat vedenomistajalle. Ruoppausmassan sijoittaminen on suunniteltava huolella.

Hän joka suorittaa vesirakennustyöt vastaa aina aiheuttamistaan vahingoista ja haitoista.

Ohjeet ja lomakkeet (nro 8)

Luonnollista rantaviivaa ei saa muuttaa!