Palvelumaksut

Fosta sidan bild 4 

 

 

 

Hinnat 01.01.2020 alkaen

 

Perusmaksu

Perusmaksu määräytyy kiinteistön vedenhankinnan ja viemäröinnin perusteella seuraavasti:

Perusmaksu veden-                 Perusmaksu                           Perusmaksu
hankinta ja viemäröinti             vedenhankinta                        viemäröinti

190 € (alv 0%)                           90 € (alv 0%)                          100 € (alv 0 %)
235,60 € (sis. alv)                     111,60 € (sis. alv)                     124 € (sis.alv)

Perusmaksu, kiinteistö jolla on kiinteistöpumppaamo
85,00 € (alv 0 %)
105,40 € (alv 24 %)

 

Perusmaksut alkaen 1.1.2024 :

Perusmaksu veden-                 Perusmaksu                           Perusmaksu
hankinta ja viemäröinti             vedenhankinta                        viemäröinti

235,00 € (alv 0%)                     110,00 € (alv 0%)                      125,00 € (alv 0 %)
291,40 € (sis. alv)                     136,40 € (sis. alv)                     155,00 € (sis.alv)

Perusmaksu, kiinteistö jolla on kiinteistöpumppaamo

105,00 € (alv 0 %)
130,20 € (alv 24 %)

 

Käyttömaksu

Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrän. Se mitataan laitoksen asentamalla vesimittarilla.
Käyttömaksua peritään erikseen vedenhankinnasta ja viemäröinnistä. Asuinkiinteistöjen ja niihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen käyttömaksut ovat:

taksa vanha

 

Käyttömaksut alkaen  1.1.2024 :                                        taksa uusi

Sprinklerimaksut

K (Kevyt) = kulutusmaksu 200 m3/ vuosi
NI-III (Normaali I-III) = kulutusmaksu 500 m3/ vuosi
R (Raskas) = kulutusmaksu 800 m3/ vuosi

Jos jätevedenkulutusta ei pystytä mittaamaan mittarilla, kulutukseksi arvoidaan 50 m3/ väestörekisteriin merkitty henkilö/vuosi.

Vesimittarin tarkistusmaksu

Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesihuoltolaitoksen suorittamasta vesimittarin näyttämän tarkistamisesta, jos tarkistus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi kuin yleisissä toimitusehdoissa on määritelty.

Maksu määrätään tarkistuskertaa kohti. Tarkistusmaksun suuruus on:

                                                   100,00 € (alv. 0%)                        124,00 € (alv. 24%)

Matkakustannukset peritään kunnallisen virkaehtosopimuksen mukaan.

Vesimittarin luentamaksu

Asiakas toimittaa laitokselle laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen määrääminä aikoina. Vesimittarin luentamaksu peritään laitoksen suorittamasta luennasta, jos asiakas ei ole toimittanut mittarin lukemaa laitokselle määräajassa. Lisäksi luentamaksu voidaan periä, jos laitos lukee mittarin asiakkaan pyynnöstä.

Vesimittarin luentamaksu on:                 40,00 € (alv. 0%)                    49,60 € (alv. 24%)
Matkakustannukset peritään kunnalisen virkaehtosopimuksen mukaan.

Venttiilin sulkeminen ja avaaminen

Vesihuoltolaitoksen suorittamasta venttiilin sulkemisesta ja avaamisesta perittävä maksu. Venttiilin avaaminen ja sulkeminen voi tapahtua asiakkaan pyynnöstä ta laitoksen aloitteesta esim. vesihuollon yleisissä toimitusehdoissa tarkemmin säännellyissä tilanteissa.

Veloituksen perusteena oleva yksikköhinta määräytyy seuraavasti: 40,00 €/kerta (alv. 0%) 49,60 €/kerta (alv. 24%)
Lisäksi peritään palvelumaksuhinnaston mukainen tuntiveloitus, jos venttiiliä pitää etsiä tai
kaivaa esiin. Matkakustannukset peritään kunnalisen virkaehtosopimuksen mukaan.

Sakokaivo- ja umpisäiliölietteiden käsittely

Laitoksen vastaanottamasta ja käsittelemästä sakokaivo- ja umpisäiliölietteestä peritään käsittelymaksua.

Veloituksen perusteena olevat yksikköhinnat määräytyvät seuraavasti:

Sakokaivoliete                                 15 €/m3 (alv. 0%)                  18,60 €/m3 (alv. 24%)
Umpisäiliöliete                                   4 €/m3 (alv. 0%)                    4,96 €/m3 (alv. 24%)

Kuljetusyritysten on pidettävä päiväkirjaa kaikista laitokselle tehdyistä kuljetuksista, ja päiväkirjasta on käytävä ilmi päivämäärä, asiakas, m3 ja lietetyyppi.

Asiakkaan tilaamat työ

Liittyjällä tai muulle asiakkaalle tehdyistä töistä, joita taksassa tai tässä hinnastossa ei erikseen mainita, peritään laitokselle aiheutuneet kustannukset. Laitos toteutta työt laskutustöinä seuraavan taksan mukaan:

Minimiveloitus on:                               40,00 € (alv. 0%)               49,60 € (alv. 24%)
Matkakustannukset peritään kunnalisen virkaehtosopimuksen mukaan.

Maksu runkojohdon poikkikaivamisesta

Jos vesi- tai viemärirunkojohto kaivetaan poikki, peritään seuraavan taksan mukainen maksu:

Poikkikaivettu runkovesijohto:      2000,00 € (alv 0%)               2480,00 € (alv 24%)
Poikkikaivettu runkoviemärijohto: 2000,00 € (alv 0%)               2480,00 € (alv 24%)

Tämän lisäksi veloitus työtunneilta, matkakuluista sekä osista.

Viivästyskorko ja perimiskustannukset

Viivästyskorko on 9,5 % ( Kulloikin voimassaolevan korkolain mukainen korko.)
Perimiskustannuksina veloitetaan 5 € jokaisesta maksukehoituksesta.
Muut perimiskustannukset peritään laitoksella perimistoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan.

Kristiinankaupunki 01.01.2020

Kristiinankaupungin Yhdyskuntarakentamisen lautakunta