Liittymismaksut

Fosta sidan bild 7

 

 

 

 

Hinnat 01.01.2020 alkaen

 

Liittymismaksut

Hyväksytty Kristiinankaupungin yhdyskuntarakentamisen lautakunnan kokouksessa 01.11.2017.

Uusi asiakas tai kuluttaja tekee laitoksen kanssa liittämissopimuksen / käyttösopimuksen.

Vesihuoltolaitos perii liittymisestä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimutusehdot huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja. Lisäksi laitoksella on erillinen palvelumaksuhinnasto.

Liittymismaksu oikeutta liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksut eivät sisällä arvonlisäveroa.

Liittymismaksun määräytyminen

Vesihuoltolaitoksen liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen ja laajuuden perusteella seuraavasti: L = k * A *yL

A = rakennusluvan mukainen kerrosala.

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukainen:

Rivitalo
Asuinkerrostalo
Liikerakennus
Teollisuusrakennus
Julkinen rakennus
Maatalouden talousrakennus
Eläinsuoja
Kasvihuone

4
3
1
1
2
1
2
1

 

Littymismaksun yksikköhinta yL on seuraava:

Vesi + Viemäri        5,50 €

Vesi                        3,90 €

Viemäri                   5,30 €

 

Lisäliittymismaksu

Laitos perii lisäliittymismaksua, kun asiakkaan liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat liittymismaksun määrämisen jälkeen. Lisäliittymismaksua peritään, kun määräytymisperusteen muutos on vähintään 10 %.

Pientalojen liittymismaksut

Enintään kahden asunnon pientalojen liittymismaksut peritään maksuluokittain kiinteistön koon perusteella. Liittymismaksut on laskettu valmiiksi taulukkoon. Lisäliittymismaksua peritään, kun kerrosala kasvaa niin, että kiinteistö siirtyy ylempään maksuluokkaan.

Enintään kahden asunnon pientalojen liittymismaksu on seurava


                           Kerrosala        Liittymismaksu    Liittymismaksu    Liittymismaksu
                                                  Vesi + Viemäri           Vesi                    Viemäri
Maksuluokka 1    <80 m2                4.200 €                2.200 €                4.000 €
Maksuluokka 2    80 - 150 m2         5.200 €                3.000 €                5.000 € 
Maksuluokka 3    151 - 250 m2       6.500 €                4.000 €                6.200 € 
Maksuluokka 4    >250 m2              8.000 €                4.800 €                7.500 €

Minimimaksut         Vesi + Viemäri      Vesi         Viemäri
                                    4.200 €             2.200 €    4.000 €

Veden ja viemärin liittymismaksu määrätään sinä päivänä kun vesilaitos on hyväksynyt liittymishakemuksen tai antanut lausunnon KRS-Veden yleisten toimitusehtojen 2.3 kohdan mukaisista asioista.

Liittyjän ja vesilaitoksen välillä solmitaan sopimus liittymisestä ja käytöstä (liittymis- ja käyttösopimus). Tämän jälkeen liittymismaksu peritään ja maksuaika on yksi kuukausi.
Ensimmäinen erä erääntyy kuukausi laskutuksen jälkeen ja seuraavat kolme erää joka toinen kuukausi.

Poikkeukset

Muiden kuin asuinkiinteistöjen ja asuinkiinteistöhin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen maksut hinnoitellaan tarvittaessa erikseen. Sama koskee vesihuollon yleisten toimitusehtojen kohdassa 2.5 tarkoitettujen liittyjien maksuja.

Viivästyskorko ja perimiskustannukset

Viivästyskorko on 9,5 % (Kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen korko).
Perimiskustannuksina veloitetaan 5 € jokaisesta maksukehotuksesta.
Muut perimiskustannukset peritään laitokselle perimistoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan.

Kristiinankaupunki 01.01.2020.

Kristiinankaupungin Yhdyskuntarakentamisen lautakunta.