Lumenauraus

Tarjouspyyntö

Teknisen palvelualueen tulosalue Kiinteistöt pyytää tarjouksia lumenaurauksesta ja hiekoituksesta liitteen 1 mukaisilla alueilla. Lumenauraus/hiekoitus suoritetaan talvikaudella tarpeen mukaan tai kun lunta on satanut keskimäärin 4 cm. Työt suoritetaan kiinteistöjen työnjohtajan ohjeiden mukaisesti.

Tarjoukset koskevat vuosia 2023 ja 2024.

Tilaaja: Kristiinankaupungin kaupunki, Kiinteistöt

Aikataulu: Työ aloitetaan sääolosuhteiden mukaisesti.

Todistus: Hyväksytyksi tuleminen edellyttää, että urakoitsija liittää tarjoukseen seuraavat todistukset:

-todistus maksetuista veroista ja eläkemaksuista.

Käytettäessä aliurakoitsijoita tulee tarjoukseen liittää myös heidän osaltaan todistus maksetuista veroista ja eläkemaksuista.                                           

Ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista urakoitsijan tulee jättää toimeksiantajalle seuraavat asiakirjat:

-selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverollisten rekisteriin

-selvitys voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta.

Alueet aurataan ja hiekoitetaan, jotta autoilijat ja jalankulkijat voivat liikkua turvallisesti alueella. Talvikunnossapitoon liittyvät mahdolliset epäselvyydet on ilmoitettava Kiinteistöjen työnjohtajalle, puh. 040 148 9005.

Sopijapuolen esittämät tiedot, todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Jos jokin yllä mainituista todistuksista puuttuu tai tarjouslomake on täytetty puutteellisesti, se katsotaan riittäväksi perusteeksi tarjouksen hylkäämiselle. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset.

Tarjousaika: Tarjous tulee jättää viimeistään 12.10.2022 klo 13.00 suljetussa kirjekuoressa.

Tarjous: Tarjous annetaan oheisella tarjouslomakkeella ja liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti ja se toimitetaan alla olevaan osoitteeseen:

Kristiinankaupungin kaupunki – Tekninen palvelualue, Vt. tekninen johtaja Markku Niskala, Lapväärtintie 10, 64100 Kristiinankaupunki

Kirjekuoreen merkintä: Lumenauraus 2023/Kiinteistöt

Kysymyksiin vastaavat vt. tekninen johtaja Markku Niskala puh. 040 559 9229 ja työnjohtaja Stefan Lindell puh. 040 148 9005