Skatan asemakaava

Asemakaava

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan kokouksessaan 13.6.2022 § 24. Valtuuston päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen.

 

Kaavaehdotus
Ehdotus on yleisesti nähtävillä ajalla 8.7. – 13.9.2021 kunnan verkkosivustolla.

Kirjallisesti palaute toimitetaan osoitteeseen: PL 13, 64101 Kristiinankaupunki (kuoreen merkintä Skatan asemakaava) ja on jätettävä 13.9.2021 mennessä. Myös sähköinen lomake "Muistutus kaava-asiasta" on käytettävissä.

Liitteet:

Kaavakartta

Kaavaselostus

Kaavaselostuksen liitteet 1 - 7 

Liite 1 luontoselvitys 2008

Liite 2 luontoselvitys 2009

Liite 3 luontoselvitys 2017

Liite 4 rakennusinventointiraportti

Liite 5 rakennusinventoinnin päivitys 2020

Liite 7 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Vastineet luonnosvaiheen mielipiteisiin ja lausuntoihin

Lomake: Muistutus kaavaehdotuksesta