Skatan asemakaava

Asemakaava

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan kokouksessaan 13.6.2022 § 24. 

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt valituksen kaavaa vastaan 22.12.2023. Asemakaava on tullut voimaan.

 Asemakaava (pdf 4,54MB)
 Kaavaselostus (pdf 16,1MB)

Kaavaehdotus
Ehdotus on yleisesti nähtävillä ajalla 8.7. – 13.9.2021 kunnan verkkosivustolla.

Kirjallisesti palaute toimitetaan osoitteeseen: PL 13, 64101 Kristiinankaupunki (kuoreen merkintä Skatan asemakaava) ja on jätettävä 13.9.2021 mennessä. Myös sähköinen lomake "Muistutus kaava-asiasta" on käytettävissä.

Kaavakartta (pdf 4,6 MB)

Kaavaselostus ( pdf 12,4 MB)

Kaavaselostuksen liitteet 1 - 7 

Liite 1 luontoselvitys 2008 (pdf 3,0 MB)

Liite 2 luontoselvitys 2009 (pdf 2,3 MB)

Liite 3 luontoselvitys 2017 (pdf 6,3 MB)

Liite 4 rakennusinventointiraportti (pdf 2,8 MB)

Liite 5 rakennusinventoinnin päivitys 2020 (pdf 1 811 kB)

Liite 7 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf 1 911 kB)

Vastineet luonnosvaiheen mielipiteisiin ja lausuntoihin (pdf 1 058 kB)