Åbackin tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kristiinankaupungin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Åbackin tuulivoimapuiston yleiskaavan kokouksessaan 13.2.2023 § 2. Osayleiskaavaa vastaan on jätetty kaksi valitusta Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusten käsittely etenee seuraavaksi kaupungin vastineiden antamisella.

Osayleiskaava

Kaavaselostus

 --------------------------------------------

Åbackin tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus on nähtävillä ajalla 28.6.2022. – 31.8.2022.

Kirjallisesti palaute toimitetaan osoitteeseen: PL 13, 64101 Kristiinankaupunki (kuoreen merkintä Åbackin tuulivoimapuiston osayleiskaava) ja on jätettävä 31.8.2022 mennessä. Myös sähköinen lomake "Muistutus kaava-asiasta" on käytettävissä.

Liitteet:

Kaavaselostus, pdf (13,8 mt)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, pdf (625 kt)
Melumallinnusraportti, pdf (2,5 mt)
Havainnekuvat ja näkymäalueanalyysi, pdf (11 mt)
Maisemaselvitys, pdf (4,7 mt)
Luonto- ja linnustoselvitys, pdf (5,6 mt)
Kristiinankaupunki Dagsmarkin tuulipuiston muinaisjäännösinventointi 2014, pdf (28,3 mt)
Kaavoittajan vastineet luonnosvaiheen palautteeseen, pdf (448 kt)
Tuulivoimahankkeen välkeselvitys, pdf (3,6 mt)
Lentoestevalosuunnitelma, pdf (96 kt)
Kaavamerkinnät- ja määräykset, pdf (10, 4 mt)
Kartta, pdf (10,3 mt)