Kristinestads Solpark - Suunnittelutarveratkaisu

Tiedotustilaisuudessa 26.10.2023 esitetty Kristinestad solpark aurinkopuiston aineisto

Sweco/ Filemon Wolframin esitys (pdf, 2,52 mt)

----------------------------------------------------------------------------------------------

KUULUTUS
Kuulutetaan Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 173 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 86 §:n mukaisesti seuraava asia. Rajanaapureita kuullaan myös kirjeitse.
Kristinestad Solpark Ab hakee suunnittelutarveratkaisua aurinkovoimalan rakentamista varten Kristiinankaupunkiin. Suunniteltu voimala sijaitsee Kristiinankaupungissa Kristiinankaupungin lahjoitusmaan RN:o 14:0 alueella. Alue on kaavoittamaton.
Ennen asian ratkaisemista naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varataan tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen MRL 173 §:n ja MRA 86 §:n mukaisesti. Asian ratkaisua koskevat muistutukset tulee jättää 15.06.2023 klo 16.00 mennessä. Kirjalliset muistutukset lähetetään Tekniseen palvelualueen, os. Lapväärtintie 10, 64100 Kristiinankaupunki.
Asiakirjat ovat nähtävinä Teknisellä palvelualueella.


Kristiinankaupungin tekninen palvelualue.

287-401-14-0 situationsplan Kristinestad Solpark Ab (pdf 3,17 mt)

Kristinestad Solpark_Arkeologinen inventointi (1) (pdf, 2,25 mt)

Kristinestad Solpark_Luontoselvitys (pdf, 8,66 mt)

Kristinestad Solpark_Suunnittelutarvehakemus_Kristiinankaupungin aurinkovoimala (1) (pdf, 3,18 mt)

Myös sähköinen lomake "Muistutus suunnittelutarveratkaisusta" on käytettävissä.