Åsändanin asemakaavan muutos

Åsändanin asemakaavan muutos

Åsändanin kaavamuutoksen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on yleisesti nähtävillä MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti ajalla 20.6.2024-12.8.2024 kunnan verkkosivustolla (Asuminen ja ympäristö -> Ajankohtaiset kaavat)

Kirjallisesti palaute toimitetaan osoitteeseen: PL 13, 64101 Kristiinankaupunki (kuoreen merkintä Åsändanin asemakaavan muutos) ja on jätettävä 12.8.2024 mennessä.

Myös sähköinen lomake "Mielipide kaava-asiasta" on käytettävissä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (2489 kt)