Toiminta-avustusanomus nuorisotoimintaan

Anomus voidaan jättää sähköisesti tai lähettää postitse.
Voit täyttää sivun alaosassa olevan sähköisen lomakkeen. Täältä voit hakea tulostusversion: Toiminta-avustusanomus (pdf, 96,4 kb)

Viimeinen hakupäivä: 31.3.2023 (31.3. poistileima hyväksytään). Avustukset myönnetään huhtikuussa.
Hakemukset liitteineen toimitetaan postiosoitteeseen:
Kristiinankaupungin Hyvinvoinnin palvelualue, PL 13, 64101 Kristiinankaupunki

Rekisteröityjen yhdistysten tai työryhmien toiminta-avustukset.

Tarkoitettu paikallisten nuorisoseurojen toiminnan tukemiseen. Toiminta-avustusta voi saada tarvikkeisiin, matkoihin, ohjaajakoulutukseen, luennoitsija- ja ohjaajapalkkioihin, kilpailutoimintaan, leireihin, tapahtumiin, kerhoihin ym.

Hakemus on tehtävä siihen tarkoitetulla lomakkeella. Myönnetty avustus käytetään tarkoitettuun kohteeseen. Avustusta ei myönnetä jälkikäteen jo järjestettyihin tapahtumiin. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä (postileima hyväksytään).

Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon:
Hankkeet, joiden tarkoituksena on toteuttaa kaupungin strategia-asiakirjassa ”Näin rakennamme Kristiinankaupungin tulevaisuutta” mainittuja toimenpiteitä, jotka liittyvät Cittaslow-statuksen tarkoitusperien huomioon ottamiseen ja priorisoimiseen.

- Toiminnan tarkoitus ja luonne
- Laajuus ja yhteiskunnallinen merkitys
- Hakijan taloudellinen asema ja avustuksen tarve
- Hakijan aktiviteetti ja yritteliäisyys
- Muualta saatavat tuet
- Lapsille ja nuorille suunnattu toiminta asetetaan etusijalle
- Ennalta ehkäisevä päihdetyö
- Uutta luovaa ja kehitystä edistävä toiminta

Avustuksen myöntäminen edellyttää seuraavien liitteiden jättämistä:
- Edellisen vuoden toimintakertomus 
- Edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
- Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
- Yhdistyksen säännöt (jos avustusta haetaan ensimmäistä kertaa tai jos säännöt ovat muuttuneet)

Tiedustelut:
Jessica Bårdsnes, nuorisotyön toiminnanjohtaja
puh. 040 508 5240
jessica.bardsnes@krs.fi

Toiminta-avustusanomus nuorisotoimintaan

Yhteyshenkilö

Puheenjohtaja

Sihteeri

Rahastonhoitaja

Rahoitus

Edellisen toimintavuoden aikana kaupungilta saadut avustukset

Lisätietoja

Liitteet

HUOM: tarkistathan, että saat lopuksi vahvistusviestin näytöllä, painettuasi "lähetä"-nappia. Mikäli et näe vahvistusviestiä, ota yhteyttä osoitteeseen jessica.bardsnes@krs.fi
(Viesti ei tule sähköpostiin, vaan näytetään näytöllä.)