Kohdeavustusanomus nuorisotoimintaan

Anomus voidaan jättää sähköisesti tai lähettää postitse.
Voit täyttää sivun alaosassa olevan sähköisen lomakkeen. Täältä voit hakea tulostusversion: Kohdeavustusanomus (pdf, 133 kb)

HUOM! Hakuaika pidennetty: 30.4.2020 asti.

Viimeinen hakupäivä: 27.3.2020 (27.3. poistileima hyväksytään). Avustukset myönnetään huhtikuussa.
Hakemukset liitteineen toimitetaan postiosoitteeseen:
Kristiinankaupungin Hyvinvoinnin palvelualue, PL 13, 64101 Kristiinankaupunki

Kohdeavustukset nuorisotoimintaan
- hankkeisiin, jotka eivät kuulu yhdistyksen varsinaiseen toimintaan. Kohdeavustusta voivat hakea Kristiinankaupungissa toimivat yhdistykset ja työryhmät. Selostus työryhmän tavoitteista ja tarkoituksesta sekä jäsenistä tulee liittää hakemukseen. Jos henkilöt eivät ole täyttäneet 18 vuotta, tulee olla huoltajan suostumus.
- Hakemukseen oheistetaan hankesuunnitelma ja talousarvio. Hankkeen tulee olla julkinen ja se on muotoiltava siten, että se tavoittaa muitakin kuin vain hankeryhmän. Hanke tulee toteuttaa määräaikana ja hankkeesta on jätettävä selvitys hankkeen päätyttyä. Kohdeavustus maksetaan hankkeen käynnistyttyä.

Tiedustelut:
Harriet Lindelöf-Sahl, nuorisosihteeri
puh. 040 508 5240
harriet.lindelof-sahl@krs.fi

Kohdeavustusanomus nuorisotoimintaan

Yhteyshenkilö

Puheenjohtaja

Sihteeri

Rahastonhoitaja

Projektisuunnitelma

Rahoitus

Edellisen kolmen vuoden aikana kaupungilta saadut projekti-avustukset

Edellisen toimintavuoden aikana muualta saadut avustukset

Rahoituslaskelma ja avustuskohteen talousarvio

Lisätietoja

Liitteet hakemuksen tueksi