Kohdeavustusanomus nuorisotoimintaan

Anomus voidaan jättää sähköisesti tai lähettää postitse.
Voit täyttää sivun alaosassa olevan sähköisen lomakkeen. Täältä voit hakea tulostusversion: Kohdeavustusanomus (pdf, 119 kb)

Viimeinen hakupäivä: 31.3.2023 (31.3. poistileima hyväksytään). Avustukset myönnetään huhtikuussa.
Hakemukset liitteineen toimitetaan postiosoitteeseen:
Kristiinankaupungin Hyvinvoinnin palvelualue, PL 13, 64101 Kristiinankaupunki

Kohdeavustukset nuorisotoimintaan
- hankkeisiin, jotka eivät kuulu yhdistyksen varsinaiseen toimintaan. Kohdeavustusta voivat hakea Kristiinankaupungissa toimivat yhdistykset ja työryhmät. Selostus työryhmän tavoitteista ja tarkoituksesta sekä jäsenistä tulee liittää hakemukseen. Jos henkilöt eivät ole täyttäneet 18 vuotta, tulee olla huoltajan suostumus.
- Hakemukseen oheistetaan hankesuunnitelma ja talousarvio. Hankkeen tulee olla julkinen ja se on muotoiltava siten, että se tavoittaa muitakin kuin vain hankeryhmän. Hanke tulee toteuttaa määräaikana ja hankkeesta on jätettävä selvitys hankkeen päätyttyä. Kohdeavustus maksetaan hankkeen käynnistyttyä.

Tiedustelut:
Jessica Bårdsnes, nuorisotyön toiminnanjohtaja
puh. 040 508 5240
jessica.bardsnes@krs.fi

Kohdeavustusanomus nuorisotoimintaan

Yhteyshenkilö

Puheenjohtaja

Sihteeri

Rahastonhoitaja

Projektisuunnitelma

Rahoitus

Edellisen kahden vuoden aikana kaupungilta saadut projekti-avustukset

Edellisen toimintavuoden aikana muualta saadut avustukset

Rahoituslaskelma ja avustuskohteen talousarvio

Lisätietoja

Liitteet hakemuksen tueksi

HUOM: tarkistathan, että saat lopuksi vahvistusviestin näytöllä, painettuasi "lähetä"-nappia. Mikäli et näe vahvistusviestiä, ota yhteyttä osoitteeseen jessica.bardsnes@krs.fi
(Viesti ei tule sähköpostiin, vaan näytetään näytöllä.)