Talon kunnostaminen

AIEMMAT KUNNOSTUSTYÖT

Talo on rakenteellisesti miltei neitseellisessä kunnossa, sillä sen pohjakaavaan tai huonejärjestykseen ei ole juurikaan tehty muutoksia, vaan rakenteet ovat samat kuin huvilan valmistumisajankohtana vuonna 1896.

Ostettuaan huvilan huutokaupasta vuonna 1960 Åke Weckström vaihtoi lasit noin 30:een rikkoutuneeseen ikkunaan. Weckströmin kuoleman jälkeen vuosien 1989 ja 2002 välisenä aikana museorakennuksen julkisivua
on kunnostettu vaiheittain.

MUSEORAKENNUKSEN KUNNOSTUSPROJEKTI

Kunnostusprojektin lähtökohtana on saattaa Carlsron huvilarakennus mahdollisimman lähelle alkuperäistä, 1800-luvun lopun asua. Peruslähtökohtana korjaustyössä on vanhojen ratkaisujen, pintojen ja materiaalien kunnioittaminen. Pyrkimyksenä on aikaansaada alkuperäisiä rakenteita kunnioittava, nykyaikaisesti toimiva museo, jossa on mahdollista varsinaisen museotoiminnan lisäksi järjestää myös muuta toimintaa.

Päärakennuksen korjaustyöt aloitettiin vuoden 2002 lopussa. Vuoden 2003 aikana laadittiin antikvaarinen korjaussuunnitelma, jonka mukaan päärakennuksen entisöinti tullaan tekemään. Projekti on kokonaisuudessaan hyvin työteliäs ja laaja, sen läpiviemiseen tulee kulumaan aikaa useita vuosia.