Toiminta-avustusanomus liikuntatoimintaa varten

Anomus voidaan jättää sähköisesti tai lähettää postitse.
Voit täyttää sivun alaosassa olevan sähköisen lomakkeen. Täältä voit hakea tulostusversion: 
Toiminta-avustusanomus (pdf, 94,9 kb)

Viimeinen hakupäivä: 31.3.2023 (31.3. poistileima hyväksytään). Avustukset myönnetään huhtikuussa.
Hakemukset liitteineen toimitetaan postiosoitteeseen:
Kristiinankaupungin Hyvinvoinnin palvelualue, PL 13, 64101 Kristiinankaupunki

Rekisteröityjen yhdistysten tai työryhmien toiminta-avustukset.

Tarkoitettu paikallisten urheilutoiminnan tukemiseen. Toiminta-avustusta voi saada tarvikkeisiin, matkoihin, ohjaajakoulutukseen, luennoitsija- ja ohjaajapalkkioihin, kilpailutoimintaan, leireihin, tapahtumiin, kerhoihin ym.

Hakemus on tehtävä siihen tarkoitetulla lomakkeella. Myönnetty avustus käytetään tarkoitettuun kohteeseen. Avustusta ei myönnetä jälkikäteen jo järjestettyihin tapahtumiin. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä (postileima hyväksytään).

Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon:
- toiminnan tarkoitus ja luonne
- laajuus ja yhteiskunnallinen merkitys
- hakijan taloudellinen asema ja avustuksen tarve
- hakijan aktiviteetti ja yritteliäisyys
- muualta saatavat tuet
- lapsille ja nuorille suunnattu toiminta asetetaan etusijalle
- ennalta ehkäisevä päihdetyö
- uutta luovaa ja kehitystä edistävä toiminta.

Avustuksen myöntäminen edellyttää seuraavien liitteiden jättämistä:
- Edellisen vuoden toimintakertomus sekä selvitys toiminnasta erillisellä lomakkeella.
- Edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
- Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
- Yhdistyksen säännöt (jos avustusta haetaan ensimmäistä kertaa tai jos säännöt ovat muuttuneet)

Tiedustelut:
Anders Wahlberg, Liikunta ja uimahalli
puh. 040 524 4418
anders.wahlberg@krs.fi

Toiminta-avustusanomus liikuntatoimintaa varten

Yhteyshenkilö

Puheenjohtaja

Sihteeri

Rahastonhoitaja

Rahoitus

Edellisen toimintavuoden aikana kaupungilta saadut avustukset

Lisätietoja

Liitteet

HUOM: tarkistathan, että saat lopuksi vahvistusviestin näytöllä, painettuasi "lähetä"-nappia. Mikäli et näe vahvistusviestiä, ota yhteyttä osoitteeseen anders.wahlberg@krs.fi   
(Viesti ei tule sähköpostiin, vaan näytetään näytöllä.)