Villa Carlsron kunnostaminen

Villa Carlsron kunnostaminen

Kunnostusohjelman lähtökohtana on saattaa Carlsron huvilarakennus mahdollisimman lähelle alkuperäistä 1800-luvun lopun asua.
Peruslähtökohtana korjaustyössä on vanhojen ratkaisujen, pintojen ja materiaalien kunnioittaminen.

Kunnostusohjelma on laadittu vuosille 2020-2025 Oy SanCon Ab:n toimesta.  

Tarkastuspöytäkirja

Toimenpidesuunnitelma 

Kustannusarvio