Kokoelmapoliittinen ohjelma

 

Museon kokoelmatyö pitää sisällään hyvin monenlaisia työtehtäviä konservoinnista asiakaspalveluun ja ympäristön dokumentoinnista varastointiin. Kokoelmat ja niihin liittyvä tieto on nykyisten, että tulevien sukupolvien käytössä, nähtävissä ja tutkittavissa.

Kokoelmapoliittinen ohjelma on museon kokoelmahallinnan tärkein perusta, se määrittelee kokoelman luonteen ja ohjaa kokoelmatyötä tulevaisuudessa. Siinä määritellään kokoelmatyön tavoitteet, periaatteet ja käytännöt sekä tallennustyön painopisteet. Se ohjaa museon päivittäistä kokoelmatyötä ja on tärkeä työkalu hallittuun ja peruteltuun työskentelyyn.

Tämä on Kristiinankaupungin kaupunginmuseon Carlsron ensimmäinen kokoelmapoliittinen ohjelma. Ohjelmaa päivitetään tarvittaessa.

CARLSRON KOKOELMAPOLIITTINEN OHJELMA