Kokoelmat


Kristiinankaupungin kaupunginmuseo Carlsrossa säilytettävä Åke Weckströmin kokoelma sisältää noin 11 000 objektia, jotka ovat peräisin 1600-1900-luvuilta. Valtaosa esineistä on kerätty Kristiinankaupungin alueelta, joten kaupungin ja sen asukkaiden historia eri vaiheineen on erittäin kattavasti edustettuna kokoelmassa.


Åke Weckströmillä ei ollut mitään tiettyä keräilyfilosofiaa tai –metodia ja tämän vuoksi hän ei pyrkinyt ohjaamaan kokoelmansa kehitystä millään erityisellä tavalla. Mikäli esineistöä halutaan luonnehtia jollain kokoavalla termillä, olisi ehkä paikallisuus sopivin sana kuvaamaan Carlsron kokoelmaa. Weckström hankki esineitä pääasiassa Kristiinankaupungin ja sen lähialueiden huutokaupoista. Tämän lisäksi hän sai myös joitakin lahjoituksia paikallisilta asukkailta.

Hyvin moninaisen esinekokoelman joukosta nousee esille mielenkiintoisia kokonaisuuksia. Tällaisia ovat mm. hammaslääkärin ja kultasepän välineet, apteekkitavarakokonaisuus ja valokuvakokoelma, joka esittelee Kristiinankaupungin ja sen lähialueiden ihmisiä ja vaiheita hyvin monipuolisella tavalla. Koska esineet ulottuvat ajallisesti lähes nykypäivään saakka, saattaa museokävijä törmätä myös omasta elämästään ja lapsuudestaan tuttuihin esineisiin. Tämä seikka luo mielenkiintoisella tavalla jatkuvuutta kokoelmaan, joka kattaa noin 300 vuoden ajanjakson.

Carlsron kokoelmaa ollaan viemässä digitaaliseen MuseumPlus-kokoelmahallintajärjestelmään ja Finna.fi-hakupalveluun ja tulevaisuudessa museon kokoelmat tulevat olemaan tutkijoiden ja muiden asiasta kiinnostuneiden saatavilla huomattavasti nykyistä paremmin. 11 000 esineen siirtäminen tietokantaan on kuitenkin ajallisesti vaativa projekti ja tällä hetkellä työ on vielä kesken.