Kansalaisopisto

   Kristiinankaupungin kansalaisopisto
   Kotisivu 
   
   Käyntiosoite: Lapväärtintie 163.C, 64100 Kristiinankaupunki

   puh. 040 154 4805, kanslia/Leena Bergvik
   puh. 040 776 6530, rehtori/Anette Norrgrann

   S-posti: leena.bergvik@krs.fi
   S-posti: anette.norrgrann@krs.fi

kansalaisopisto

 

   Kuvataiteen yleisen oppimäärän tavoitteena on kehittää oppilaan kykyä ilmaista itseään kuvallisesti, tulkita kuvaa ja
   arvioida sitä kriittisesti. Kuvataideopetuksessa oppilasta ohjataan ilmaisemaan ajatuksiaan, mielikuviaan ja tunteitaan
   kuvallisesti sekä sanallistamaan työskentelyään ja käyttämään monipuolisesti eri materiaaleja sekä tekniikoita.

   Opetustila
   Kristiinanseudun koulu
   Asemakatu 4-6
   64100 Kristiinankaupunki

   Kuvataiteen opetus: Katja Paju

kuvataide

 

   Käsityön opetuksen tavoitteena on, että oppilas ymmärtää käsityön merkityksen ihmisen hyvinvoinnille. 
   Oppilas saa harjoitella suunnittelua, käsityötaitoja, luovuutta ja ilmaisua sekä mahdollisuuden tuntea käsillä tekemisen
   onnistumisen iloa. Opetussisällöt valitaan niin, että oppilaan taidot ja tiedot, tekniikoiden ja materiaalien sekä työvälineiden
   monipuolinen tuntemus ja hallinta kehittyvät.

   Opetustila
   Krs ruots. lukio, musiikkihuone,
   Ulrika Eleonorantie 3
   64100 Kristiinankaupunki

   Tiukan koulu
   Lindbergintie 5
   64140 Tiukka

   Käsityön opetus: Ann-Christine Lundell

kasityo