Vuoden taiteilija avustuslomake

Viimeinen hakupäivä on perjantai 30.4.2020.

Hakemuksen voi lähettää sähköisesti tai postitse, 30.4 postileima hyväksytään.
Postitusosoite: Kristiinankaupungin hyvinvoinnin palvelualue/kulttuuri, PL 13, 64101 Kristiinankaupunki.

Hakija voi olla yksityinen taiteilija tai taiteilijoista koostuva ryhmä.

Vuoden taiteilija nimetään päätösvuotta seuraavalle vuodelle.

Nimitystä voivat hakea ne, joiden kotikunta on Kristiinankaupunki. Nimeämisellä tehdään tunnetuksi taiteilijan edustamaa taiteenalaa ja edistetään työtilaisuuksien syntymistä ja vapaan kentän ja kulttuurilaitosten välistä yhteistyötä. Vuoden taiteilija on kumppanuussopimus sivistys- ja vapaa-aikakeskuksen kanssa.

Hakemukseen (hakulomake) tulee sisällyttää selkeä taiteilijavuoden työsuunnitelma yhteistyötahoineen esim. kulttuurilaitokset, yhdistykset ja/tai muut tahot.

Tulostettava lomake: Vuoden taiteilija -hakemus

1. Hakijan henkilötiedot (yksityinen henkilö/työryhmä)

2. Perustelut Vuoden taiteilija -nimitykselle

3. Työsuunnitelma

4. Rahoitus

5. Allekirjoitus