Vuoden taiteilija

Viimeinen hakupäivä on perjantai 31.3.2023.
Hakemuksen voi tehdä sähköisesti tai lähettää postitse.

Hakija voi olla yksityinen taiteilija tai taiteilijoista koostuva ryhmä.

Vuoden taiteilija nimetään päätösvuotta seuraavalle vuodelle.
Nimitystä voivat hakea ne, joiden kotikunta on Kristiinankaupunki. Nimeämisellä tehdään tunnetuksi taiteilijan edustamaa taiteenalaa ja edistetään työtilaisuuksien syntymistä ja vapaan kentän ja kulttuurilaitosten välistä yhteistyötä.
Vuoden taiteilija on kumppanuussopimus sivistys- ja vapaa-aikakeskuksen kanssa.

Hakemukseen (hakulomake) tulee sisällyttää selkeä taiteilijavuoden työsuunnitelma yhteistyötahoineen esim. kulttuurilaitokset, yhdistykset ja/tai muut tahot.

 

 

  Lisätietoja klikkaamalla kuvaa.

Harry K fin

NataliaK

Nora L

tomas k