Selvitys avustuksen käytöstä

Selvitä lyhyesti kuinka suunnitelma ja talousarvio toteutuivat sekä kuinka toiminta/tapahtuma/projekti palveli/palvelee paikalliskulttuuria.

Lataa:

WORD-lomake