Pienavustus

Hakuaika: Haettavissa läpi vuoden. Käsittely kolme-neljä kertaa vuodessa.

Hakija voi olla yksityinen henkilö, työryhmä, yhdistys, yhteisö.

Pienavustusta voidaan hakea esim. yleisötilaisuuteen, joka täydentää olemassa olevaa paikallista kulttuuritarjontaa ja sen tapahtumakokonaisuuden kuluihin, mm. markkinointi- ja tilakustannuksiin sekä palkkioihin.

Pienavustusta voidaan myöntää samalle hakijalle vain kerran kalenterivuoden aikana. 

Lataa:

WORD-lomake