Kohdeavustus

Hakuaika: Haettavissa läpi vuoden. Käsittely kolme-neljä kertaa vuodessa.

Hakemuksen voi lähettää sähköisesti tai postitse.
Postitusosoite: 
Kristiinankaupungin hyvinvoinnin palvelualue/kulttuuri, PL 13, 64101 Kristiinankaupunki.

Hakija voi olla yksityishenkilö, ryhmä tai yhteisö.

Kohdeavustukset ovat kertaluonteisia ja täyttävät projektin ominaispiirteet.

Projektilla on oltava realistinen kustannusrakenne ja tavoitteiden tulee vastata Kristiinankaupungin strategiaan asetettuja päämääriä, tukea kulttuuritoiminnan kehittämistavoitteita tai luoda uusia toimintamuotoja.

Tulostettava lomake: Kohdeavustushakemus

1. Hakijan henkilötiedot (henkilökohtainen)

2. Kohdeavustuksen käyttötarkoitus

3. Työsuunnitelma ja -aikataulu

4. Rahoitus

Rahoituslaskelma ja avustuskohteen talousarvio

Tulot

Menot

5. Lisätietoja

6. Allekirjoitus

7. Liitteet