Kohdeavustus

Hakuaika: Haettavissa läpi vuoden. Käsittely kolme-neljä kertaa vuodessa.

Hakija voi olla yksityishenkilö, ryhmä tai yhdistys/yhteisö

Kohdeavustukset ovat kertaluonteisia ja täyttävät projektin ominaispiirteet.

Projektilla on oltava realistinen kustannusrakenne ja tavoitteiden tulee vastata Kristiinankaupungin strategiaan asetettuja päämääriä, tukea kulttuuritoiminnan kehittämistavoitteita tai luoda uusia toimintamuotoja.

Lataa:

WORD-lomake