Kristiinankaupungin hyvinvoinnin palvelualueen avustukset
taide- ja kulttuuritoimintaan

Kristiinankaupungin hyvinvointilautakunta painottaa avustusten myöntämisessä Kristiinankaupungin strategian 2025 tavoitteita, Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistavia asiakirjoja ja Pohjanmaan kulttuuriohjelmassa 2021-2025 asetettuja päämääriä:

 • Monimuotoinen yhteistyötä harjoittava kulttuuritoimijoiden kenttä
 • Hyvinvointia kulttuurista
 • Valovoimainen tapahtumakaupunki
 • Vahva kulttuuriperintö
 • Lasten ja nuorten taide- ja kulttuuripalvelut

Avustuksen myöntämisen yleiset ehdot:

 • Avustuksen myöntämisen ehtona on, että hakijan kotikaupunki on käyttövuonna Kristiinankaupunki.

 • Avustuksia myönnettäessä huomioidaan toiminnan luonne, laajuus ja yhteiskunnallinen merkitys.

 • Avustuksen käytöstä on annettava selvitys sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan edellyttämällä tavalla.

 • Avustusta ei saa käyttää muuhun kuin anottuun tarkoitukseen. Avustus voidaan periä takaisin, mikäli yleiset ehdot eivät täyty.

 • Mikäli avustus tai osa siitä jää käyttämättä, on siitä ilmoitettava välittömästi sivistys- ja vapaa-aikakeskukseen kulttuurisihteerille. Ilmoitus on tehtävä viimeistään lokakuun alkuun mennessä, jotta avustus voidaan myöntää edelleen.

 • Avustusta ei myönnetä jälkikäteen anottuihin ja jo toteutuneisiin tapahtumiin tai kuluihin.

 • Hakemus on tehtävä siihen tarkoitetulla sähköisellä tai paperilomakkeella.

 • Myöhästyneitä ja puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

 • Hyvinvointilautakunta hyväksyy kaikki avustukset.

Avustukset:

1. Avustukset kulttuuritoimintaan
Hakuaika maaliskuussa. Hakija voi olla ryhmä, yhdistys tai yhteisö.

Avustusta kulttuuritoimintaan voi hakea:

 • yhdistysten, yhteisöjen ja järjestöjen taide- ja kulttuuritoimintaan.
 • taide- ja kulttuuripalvelujen tuottamiseen, festivaalin tai tapahtuman toteuttamiseen.

Hakemukseen liitetään:

 • edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus
 • talousarvio ja toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle
 • yhdistyksen säännöt (jos kyseessä on uusi hakija tai jos säännöt ovat muuttuneet edellisen hakemuksen jälkeen)

2. Vuoden taiteilija
Hakuaika: maaliskuussa. Nimitystä voivat hakea ne, joiden kotikunta on Kristiinankaupunki. Nimeämisellä tehdään tunnetuksi taiteilijan edustamaa taiteenalaa ja edistetään työtilaisuuksien syntymistä.
Hakemukseen tulee sisällyttää selkeä taiteilijavuoden työsuunnitelma yhteistyötahoineen esim. kulttuurilaitokset, yhdistykset ja/tai muut tahot.
Vuoden taiteilija nimetään päätösvuotta seuraavalle vuodelle.

3. Projektiavustukset, pienavustukset ja taidestipendit ovat haettavissa läpi vuoden, käsittely kolme-neljä kertaa vuodessa. 

3.1 Projektiavustukset ovat kertaluonteisia ja täyttävät projektin ominaispiirteet. Hakija voi olla yksityishenkilö, ryhmä tai yhdistys/ yhteisö. Projektilla on oltava realistinen kustannusrakenne ja tavoitteiden tulee vastata Kristiinankaupungin strategiaan asetettuja päämääriä, tukea kulttuuritoiminnan kehittämistavoitteita tai luoda uusia toimintamuotoja.

3.2 Taidestipendit/pienavustukset
Ammatillisen koulutuksen tai työllään arvostetun aseman saavuttaneen taiteilijan stipendi esim. taideteoksen tuottamiseen, näyttelykustannuksiin.

Pienavustusta voidaan hakea esim. yleisötilaisuuteen, joka täydentää olemassa olevaa paikallista kulttuuritarjontaa ja sen tapahtumakokonaisuuden kuluihin, mm. markkinointi- ja tilakustannuksiin sekä palkkioihin. Pienavustusta voidaan myöntää samalle hakijalle vain kerran kalenterivuoden aikana.


Hakemukset liitteineen lähetetään sähköisesti tai postitse, 31.3.2023 postileima hyväksytään:
Kristiinankaupungin hyvinvoinnin palvelualue/kulttuuri, PL 13, 64101 Kristiinankaupunki.

Käyntiosoite:

Läntinen Pitkäkatu 34 B
64100 Kristiinankaupunki

Tiedustelut:

Riitta Raikio-Söderlund, kulttuurisihteeri, museotoimintayksikön esimies
puh. +358 (0)40 508 5230
riitta.raikio-soderlund@krs.fi