Opintoseteli

 

 

OPINTOSETELI, LUKUVUOSI 2019-2020

mahdollistaa maksuttoman osallistumisen kursseille!

Opetushallitus on myöntänyt Kristiinankaupungin kansalaisopistolle erityisavustusta yhteistä hanketta varten lukuvuodeksi 2019-20.
Hanke on suunnattu maahanmuuttajille, työnhakijoille, eläkeläisille. Näihin ryhmiin kuuluvat henkilöt voivat osallistua maksutta osaan kansalaisopiston kursseista.
Opintoseteleitä jaetaan niin kauan kuin määrärahat riittävät.


Maahanmuuttajat (henkilöt, jotka ovat asuneet Suomessa korkeintaan 3 vuotta)
• voivat osallistua maksutta yhteen kurssiin (suomenkieli, ruotsinkieli tai atk-kurssi) lukukaudessa
• turvapaikanhakijat eivät ole oikeutettuja opintoseteliin
Työttömät työnhakijat
• voivat osallistua maksutta yhteen kurssiin tai luentoon lukukaudessa.
Eläkeläiset
• voivat osallistua maksutta yhteen kurssiin (kieli- tai atk-kurssi) lukukaudessa.

HUOM!
Osanottaja maksaa ylimenevän osan mikäli kurssimaksu ylittää 40 €.
Opintoseteli koskee ainoastaan numeroituja kursseja.
Varsinaisia opintoseteleitä ei jaeta.
Ilmoittautuessasi tai osallistuessasi kurssiin/luentoon ilmoita, että kuulut johonkin mainittuihin ryhmiin.
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä opiston kansliaan,
puhelimitse 06 2216200/vaihde tai sähköposti ko@krs.fi.