Opintoseteli

Lukuvuosi 2023-2024

Opintoseteli mahdollistaa maksuttoman osallistumisen kursseille.

Opetushallitus on myöntänyt Kristiinankaupungin kansalaisopistolle erityisavustusta yhteistä hanketta varten lukuvuodeksi 2023-2024.
Hanke on suunnattu maahanmuuttajille, työnhakijoille, eläkeläisille. Näihin ryhmiin kuuluvat henkilöt voivat osallistua maksutta osaan kansalaisopiston kursseista. Opintoseteleitä myönnetään niin kauan kuin määrärahat riittävät.


Maahanmuuttajat (henkilöt, jotka ovat asuneet Suomessa korkeintaan 3 vuotta) voivat osallistua maksutta yhteen kurssiin (suomenkieli, ruotsinkieli tai atk-kurssi) lukukaudessa. Turvapaikanhakijat eivät ole oikeutettuja opintoseteliin.

Työttömät työnhakijat voivat osallistua maksutta yhteen kurssiin tai luentoon lukukaudessa.

Eläkeläiset voivat osallistua maksutta yhteen kurssiin (kieli- tai atk-kurssi) lukukaudessa.

HUOM!
Osanottaja maksaa ylimenevän osan mikäli kurssimaksu ylittää 40 euroa. Opintoseteli koskee ainoastaan numeroituja kursseja.
Varsinaisia opintoseteleitä ei jaeta.


Ilmoittautuessasi tai osallistuessasi kurssiin/luentoon ilmoita, että kuulut johonkin mainittuihin ryhmiin, jos haluat käyttää opintoseteliä.


Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä opiston kansliaan.