Vuoden pedagogi ja vuoden varhaiskasvattaja nimettiin Kristiinankaupungissa

10.12.2020

Margita Engelholm ja Jutta Jukarainen palkintoineen.

Margita Engelholm on vuoden pedagogi 2020  Kristiinankaupungissa ja Jutta Jukarainen on vuoden varhaiskasvattaja 2020 Kristiinankaupungissa. Palkinnot annettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa.

Margita Engelholm nimetään vuoden pedagogiksi 2020

Margita Engelholm on toiminut jo vuosia yrittäjyyskasvattajana Kristiinankaupungissa. Satoja nuoria on valinnut valinnaisaineena “Nuori yrittäjyys Unga Företagare”-kurssin ja he ovat menestyneet kansallisfinaaleissa. Österbottens svenska kulturfondet palkitsi marraskuussa 2020 Margita Engelholmin 15.000 euron palkinnolla. Tätä ennen Margita Engelholmin työ on noteerattu myös kansainvälisesti. Kristinestads högstadieskola palkittiin eurooppalaisella Vuoden yrittäjyyskoulu-palkinnolla vuonna 2018 osoituksena merkittävästä työstä yrittäjyyskasvatuksen parissa Suomessa. Engelholm sai palkinnon Itävallassa. Kristinestads högstadieskola palittiin tällöin ainoana suomalaisena kouluna.

Margitan suhtautumisensa nuoriin oppilaisiin on äärettömän ihailtavaa. Margita saa nuoret innostumaan yrittäjyydestä, luomistyöstä ja siitä, miten ideoista tehdään totta. Oppilaat muistelevat vielä yrittäjyysvuosien jälkeenkin Margitan kivoja tunteja. Margita nostaa aina oppilaan keskeiselle sijalle, tekee oppilaidensa eteen paljon ja saa heistä parhaimmat ominaisuudet esille. Tunteja tekemisessä ei lasketa. Margitan nöyryys tehdä työtä ja innostaa nuoria, on Kristiinakaupungin koulutoimelle suuri rikkaus ja palkitsemoisen arvoinen asia.

Jutta Jukarainen nimetään vuoden varhaiskasvattajaksi 2020 

Jutta työskentelee varhaiskasvatuksen ja esikoulun opettajana Härkmeren päiväkodissa, joka on pieni päiväkoti, jossa on sisarusryhmät ja integroitu esikoulu.

Kulunut vuosi on ollut erilainen ja haastava, ja se on asettanut uusia vaatimuksia pedagogiselle toiminnalle. Varhaiskasvatuksen tavoitteiden toteuttamiseksi edellytti innovatiivisia ratkaisuja ja suurta panostusta.

Jutta Jukarainen on idearikkaudellaan ja panostuksillaan kehittänyt uusia rutiineja ja pedagogisia metodeja sujuvan toiminnan ylläpitämiseksi olosuhteista huolimatta. Jutta toimi hienosti poikkeusolosuhteiden aikana, ja keskittyi erityisesti hyvään pedagogiseen suunnitteluun. Hänen ansiostaan koko päiväkodin syyslukukausi on sujunut mallikkaasti, ja leikki sekä oppiminen ovat olleet keskeisessä asemassa turvallisen ja motivoivan ympäristön luomisessa lapsille. Jutta on onnistunut inspiroimaan sekä lapsia että kollegojaan luomaan viihtyisyyttä ja yhteenkuuluvuutta ryhmässä, jossa lapset ja aikuiset oppivat toisiltaan. Päiväkodin hyvän yhteisön ja hienon yhteistyön ansiosta on syntynyt monia pedagogisia ja luovia ratkaisuja, joiden käyttöön ottamista päiväkodissa jatketaan nyt yhdessä.

Kristiinankaupungissa 10.12.2020

Carina Storhannus, ruotsinkielinen kulutuslautakunta

Pekka Eränen, suomenkielinen koulutuslautakunta

Maarit Söderlund, sivistysjohtaja

Annika Heikkilä, varhaiskasvatuksen johtaja

Siirry "Uutiset"-sivulle