Tilipäätös 2021 – ylijäämä vaikeasta vuodesta huolimatta

31.03.2022

Mennyt vuosi on ollut rasittava sekä koronapandemiaa että kuntakohtaisia muutoksia ajatellen. Talousarvio näytti talousarviomuutosten jälkeen 379 882 euroa alijäämää. Tästä huolimatta tulos on positiivinen ja tilipäätös näyttää 1 miljoonaa euroa ylijäämää.

Ylijäämään sisältyy valtion 844 000 euron koronatuki sekä muutama projektiavustus. Myös Lålbyn kaatopaikan kunnostamista varten tehtyä pakollista varausta voitiin purkaa vuonna 2021, joka paransi tulosta kertaluonteisesti 1,3 miljoonalla eurolla. Lisäksi verotulot kehittyivät suotuisasti vuoden 2021 aikana ja kasvoivat jopa 6,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Pandemia on vaikuttanut erityisesti koulutuksen, hyvinvoinnin ja perusturvan palvelualueisiin. Koulutuksen palvelualueen talousarvio on kärsinyt henkilöstöpulan kohtaamisen tarpeesta, ja hyvinvoinnin palvelualue on taistellut tuloista koronarajoituksien alla.

Valtionosuudet laskivat edellisvuoteen verrattuna, kun opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet kääntyivät negatiivisiksi ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2014. Laskua edellisvuoteen oli 5,3 %.

Muutoksia sosiaali- ja terveyshuoltoon

Pohjanmaan hyvinvointialueeseen siirtyminen tarkoitti sitä, että 147 kaupungin työntekijöistä vaihtoivat työnantajaa, joista suurin osa heistä kuuluivat perusturvan palvelualueeseen. Kiinteistöt, jossa kaupungin sosiaali- ja terveyshuollon toimintaa pidetään, jäävät kaupungin omistukseen ja ne vuokrataan hyvinvointialueelle. Perusturvan talousarvioon vaikuttivat myös koronaan liittyviä kustannuksia kuten rokotukset, tartuntajäljitys sekä koronatestaus.

Perusturvalautakunta päätti siirtää osan ICT-paleluiden tuottamisesta yksityiselle palveluntuottajalle osana valmistautumista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden siirtämisestä Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Siirron yhteydessä mm. ohjelmistot päätettiin luovuttaa vastikkeetta palveluntuottajalle. Tämä rasitti vuoden 2021 tulosta kaiken kaikkiaan 238 752 eurolla.

Investoinnit vuoden aikana

Suurimpia investointeja vuonna 2021 olivat Lapväärtin päiväkodin sekä Åldersron päiväkeskuksen laajennustyöt. Lapväärtin päiväkodin laajennuksen valmistuksen jälkeen suurin osa koulurakennuksista on kunnostettu ja laajennettu. Myös katujen ja teiden kunnostukset ovat osa suurimpia investointeja. Poistot laskivat jopa 15 % edellisvuoteen verrattuna.

Lainat kasvussa

Pitkäaikaisten lainojen nettokasvu oli 1,1 miljoonaa euroa ja lainat per asukas nousivat 4 705 eurosta 4 874 euroon.

Konsernikohtaiset lainat nousivat myös. Konserni näytti 600 000 euroa ylijäämää.

Lyhyt katsahdus meneillään olevaan vuoteen

Lapväärtin päiväkodin ja Åldersron päiväkeskuksen laajennustyöt ovat parhaillaan käynnissä ja valmistuvat tänä vuonna. Valmisteluja tehdään myös ruotsinkielisen yläasteen kunnostukseen. Ukrainan sodalla tulee myös olla vaikutuksensa tämän vuoden tiliarvioon. Pakolaislapset tarvitsevat koulutuspaikkoja ja sen myötä tulee myös henkilöstöä palkata lisää. Lisäksi kuntayhtymä Pohjanmaan hyvinvointialue tuo mukanansa omat seurauksensa kaupungin talouteen, sillä osa tuloveron tuotoista siirtyvät hyvinvointialueelle ja perusteet valtionosuuksiin muuttuvat.

Kaupunginhallitus hyväksyi 28.3.2022 tilinpäätöksen 2021 ja luovuttaa sen tilintarkastajille. Tilintarkastuksen jälkeen kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen.

Siirry "Uutiset"-sivulle