THL: Ryhmissä tapahtuvaa harrastustoimintaa suositellaan rajoitettavaksi koronan kiihtymis- ja leviä

27.10.2020

THL 23.10.2020

Ryhmissä tapahtuvaa harrastustoimintaa suositellaan rajoitettavaksi koronan kiihtymis- ja leviämisvaiheissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja THL ovat laatineet suosituksen, joka koskee sisätiloissa järjestettävää liikunta- ja kulttuuritoimintaa koronaepidemian aikana.

Suositus tarkentaa hallituksen tänään (23.10.2020) tekemää periaatepäätöstä, joka sisältää valtakunnalliset ja alueelliset suositukset, joilla tuetaan alueellisia toimia epidemian leviämisen estämiseksi.

OKM:n ja THL:n suosituksessa on ohjeita sisätilojen liikunta- ja kulttuuritoiminnalle epidemian eri vaiheissa: perustasolla, kiihtymisvaiheessa ja leviämisvaiheessa.

Esimerkiksi epidemian kiihtymisvaiheessa kunnat voivat suositella, että tilojen käyttäjämäärä voitaisiin rajata puoleen normaalista sallitusta määrästä. Lisäksi kunnat ja kuntayhtymät voivat suositella, että 18-vuotiaiden ja sitä vanhempien sisätiloissa pidettävät ryhmäharrastukset keskeytetään tai järjestetään etämuotoisena, kun kyse on korkean riskin tilanteista ja toiminnasta.

Epidemian leviämisvaiheessa erityisesti aikuisten ryhmäharrastuksia suositellaan toteutettavaksi mahdollisuuksien mukaan etänä sekä tarvittaessa keskeytettäväksi tilapäisesti kokonaan. Tarvittaessa kunnat voivat myös sulkea julkiset tilat kokonaan, tilojen käytön luonne huomioiden.

Lasten ja nuorten harrastusten kohdalla on kuitenkin syytä käyttää erityistä harkintaa.

Kuntien ja sairaanhoitopiirien tartuntataudeista vastaavien tulisi arvioida, millaisia riskejä oman alueen ryhmäharrastustoimintaan liittyy. Tämän pohjalta niiden olisi suunniteltava tarvittavia torjuntatoimia yhdessä urheilu- ja kulttuurialan toimijoiden kanssa.

Mikä lisää tartuntariskiä?

Harrastustoiminnan aiheuttamaan tartuntariskiin vaikuttavia seikkoja ovat muun muassa osallistujien määrä, harrastustilan koko ja ilmastointi sekä toiminnan laatu.

Perusperiaatteena on, että tartuntariski kasvaa, jos riittäviä turvavälejä ei voida pitää, maskia ei voida käyttää ja harrastukseen liittyy hengästymistä tai voimakasta äänenkäyttöä.

Tautiriski on suurentunut erityisesti sisätilojen joukkue- ja kontaktilajeissa. Myös esimerkiksi kuorolauluun on liittynyt tutkimusten mukaan suurentunut tartuntariski.

Lisätiedot:

OKM:n ja THL:n suositus sisätiloissa järjestettävästä liikunta- ja kulttuuritoiminnasta 23.10.2020

UKM THL rekommendation för hobbyverksamhet inomhus 23.10.2020

MoEC THL recommendations for indoor activities 23.10.2020

THL: Koronaepidemia: alueiden tilanne, suositukset ja rajoitukset

Hallituksen periaatepäätös

 

Siirry "Uutiset"-sivulle