THL laajentaa koronarokotusten seurantasivustoa – maanantaista alkaen saatavilla tieto rokotusten...

02.02.2021

THL laajentaa koronarokotusten seurantasivustoa – maanantaista alkaen saatavilla tieto rokotusten etenemisestä kunnittain
TIEDOTE

THL laajentaa koronarokotusten seurantasivustollaan saatavilla olevan tiedon määrää ja julkaisee tietokantaraportit kansalaisten ja median käyttöön. Julkaistu tietokokonaisuus on saatavilla myös THL avoimen datan ohjelmointirajapinnan kautta. 

Maanantaista 1.2. lähtien sivustolla on mahdollista seurata eri ikäryhmille annettujen ensimmäisten ja toisten rokoteannosten määrää kaikissa Suomen kunnissa. Mukana kuntakohtaisessa raportoinnissa ovat ne henkilöt, joiden asuinpaikka löytyy Suomen väestötietojärjestelmästä. 

Koronarokotusten edistyminen Suomessa

Tiedot sairaanhoitopiirien ja yli 50 000 asukkaan kuntien rokotuksista siirtyvät sivustolle päivittäin, ja niitä on mahdollista tarkastella päivä- ja viikkotasolla rokotusajankohdan mukaan. Tätä pienemmistä kunnista kerrotaan ensimmäisten ja toisten rokoteannosten kumulatiivinen määrä ja tiedot päivittyvät sivustolle viikoittain. Myös näiden kuntien rokotusten etenemistä voi seurata ikäryhmittäin. Pienempien kuntien päivittäisiä ikäryhmäkohtaisia tietoja ei kerrota tässä vaiheessa, rokotettujen määrän vähäisyyden takia.  

Tiedot esitetään rokotusten seurantasivustolla graafisessa muodossa taulukoiden ja karttojen avulla. Maanantaina avataan myös rokotusaineiston avoimen rajapinnan kuvaus sekä koronarokotukset Suomessa -tilastokuutio, jossa on mahdollista tarkastella tarkkoja kunta- ja ikäryhmäkohtaisia lukuja taulukkomuodossa.  Aineisto on suunnattu medialle, tiedeyhteisölle ja kansalaisille.

THL on raportoinut koronarokotusten edistymisestä sivustollaan päivittäin 18.1. alkaen. Tietojen lähteenä ovat THL:n rokotusrekisteriin vastaanotetut tiedot rokotettujen lukumäärästä. Rokotusrekisterin tiedot saadaan perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoituksesta (Avohilmo) sekä terveydenhuollon hoitoilmoituksesta (Hilmo).  

Rokotustiedot voivat siirtyä rokotusrekisteriin muutaman päivän viiveellä. Rokoteannosten määrä tarkentuu sivustolle takautuvasti.

Koronarokotukset Suomessa: kuutioraportointi

Avoimen datan kuvaus: Koronarokotusten edistymisen kuutio

Koronarokotusten edistyminen Suomessa -sivusto

 

Siirry "Uutiset"-sivulle