Ruotsinkielinen koulutoimi hakee tuntiopettajaa

05.07.2024

Svenska utbildningsväsendet ledigförklarar EN TIMLÄRARTJÄNST I HÄLSOKUNSKAP, GYMNASTIK OCH FYSIK under tiden 1.8.2024-31.7.2025

Svenska utbildningsväsendet i Kristinestad ledigförklarar en tjänst som timlärare i hälsokunskap, gymnastik och fysik för grundläggande utbildning (åk 7-9) under tiden 1.8.2024-31.7.2025.

Behörighetskraven fastställs enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/98). Lönen bestäms enligt UKTA.

Innan valet fastställs ska den som blir vald till tjänsten inlämna ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt ett straffregisterutdrag i enlighet med lagen 504/2002 senast inom 30 dagar från delfåendet av valbeslutet. För uppgiften tillämpas sex månaders prövotid.

Ansökningstiden utgår 31.07.2024 kl. 16.00.

Till ansökningarna ska bifogas CV och kopior av behörighetsintygen. Ansökningarna skickas elektroniskt via kuntarekry.fi.
Behörighetsintygen i original uppvisas vid intervjun. Ansökningarna returneras inte.

Sök via kuntarekry

Förfrågningar:
Rektor Peter Grannas 040-7063634, peter.grannas@krs.fi 
Bildningsdirektör Maarit Söderlund 040-5565733, maarit.soderlund@krs.fi 


Kristinestad 20.05.2024
Peter Grannas, rektor

Siirry "Uutiset"-sivulle