Ruotsinkielinen koulutoimi hakee koulukoutsia

05.07.2024

Svenskspråkiga skolväsendet lediganslår en visstidsbefattning som skolcoach för tiden 1.9.2024−31.7.2025.

Vi söker en skolcoach till lågstadiet och högstadiet. Arbetstiden för befattningen är 38,25 h/vecka (100 %).

Vi värdesätter goda samarbets- och kommunikationsfärdigheter, erfarenhet av teamarbete samt god förmåga att arbeta med elever. Vi värdesätter förmåga att ta egna initiativ. Behörighetskravet är socionom-, närvårdar- eller skolgångsbiträdesutbildning. Om behöriga sökanden saknas kan även obehöriga sökanden beaktas. Lön i enlighet med AKTA. Lönen är 2 460,90 €/månad (05999999).

Den som valts till befattningen ska inlämna ett utdrag ur straffregistret i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002) senast inom 30 dagar från delfåendet av valbeslutet. På uppgiften tillämpas 4 månaders prövotid. Arbetet inleds 1.9.2024 eller enligt överenskommelse.

Ansökningar lämnas in via kuntarekry.fi. Studieintygen i original uppvisas i samband med eventuell intervju.

Tilläggsuppgifter ges av bildningsdirektör Maarit Söderlund maarit.soderlund@krs.fi 

Vi ser fram emot din ansökan, välkommen att jobba med oss!

Ansökningstiden utgår 31.7.2024 kl. 16.00.

Sök via Kuntarekry

Kristinestad 13.6.2024
Bildningsdirektören

Siirry "Uutiset"-sivulle