Ruotsinkielinen koulutoimi hakee erityisluokanopettajaa

05.07.2024

Svenska utbildningsväsendet ledigförklarar EN SPECIALKLASSLÄRARE under tiden 1.8.2024-31.7.2025 eller enligt överenskommelse

Svenska utbildningsväsendet i Kristinestad ledigförklarar en tjänst som specialklasslärare vid Kristinestads högstadieskola (smågruppsundervisning åk 7-9) för tiden 1.8.2024 till 31.7.2025.

Behörighetskrav enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/98). Lön enligt UKTA. Den till tjänsten valda skall uppvisa straffregisterutdrag (504/2002) samt godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd inom 30 dagar från delfåendet av anställningsbeslutet. Prövotid på 3 månader kan tillämpas.

Vänligen inlämna din ansökan via den elektroniska ansökningsblanketten under adressen kuntarekry.fi. Observera att du bör bifoga dina examensbetyg eller andra sådana intyg där din behörighet framgår.

Den som kallas till intervju ska uppvisa examensintyg i original. Ansökningarna returneras inte.

Ansökningstiden går ut 31.07.2024 kl. 16.00.

Sök via kuntarekry

Förfrågningar:
Rektor Peter Grannas 040-7063634, peter.grannas@krs.fi 

Kristinestad 20.05.2024
Peter Grannas, rektor

Siirry "Uutiset"-sivulle