Kristiinankaupunki on allekirjoittanut sopimuksen Pihlajalinnan kanssa

20.12.2019

Kaupunki ulkoistaa 30 % hoidosta ja uusi yhteisyritys tuottaa jatkossa kaupungin avohoitopalvelut. Avohoidon piiriin kuuluvat terveyskeskus ja sen lääkärit, kuntoutusosasto ja perhekeskus. Henkilökunta, jota muutos koskee, siirtyy vanhoina työntekijöinä uuden yhteisyrityksen palvelukseen.

Taustalla oli maakuntauudistuksesta johtuva palvelujen keskittämisen riski. 1.1.2020 lähtien on odotettavissa supistuksia laissa kuntien sote-ulkoistusten ja sote-investointien rajoittamisesta. Rajoitukset, joista eduskunnassa neuvotellaan tarkoittaa, että kunnat voivat ulkoistaa vain 15 %. Vuodenvaihteeseen asti osuus on 30 %.

Perustettava yhtiö on sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla toimiva yritys, jonka toimiala on sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon kaksikielisten palvelujen tuottaminen ja kehittäminen ensisijaisesti Kristiinankaupungin asukkaille.  Yhtiön kotipaikka on Kristiinankaupungin kaupunki.

Perustettavasta yhdistyksestä tulee osakeyhtiö, jossa osakkaista 82,5 % on Pihlajalinna-ryhmittymällä ja 17,5 % Kristiinankaupungilla.  Tämän lisäksi voidaan tarjota enintään 7,5 % omistusosuutta jollekin toiselle julkiselle yhdistykselle, tai se voidaan myöhemmässä vaiheessa myydä sellaiselle toimijalle, jonka Kaupunki on osoittanut. Kaupungilla olisi siten oman 17, 5 %:n osuutensa ja kolmannen osapuolen osuuden kanssa enimmillään 25 % yrityksen kokonaisosakekannasta.

Hallitus tulee koostumaan 5 henkilöstä. Pihlajalinna-ryhmittymä nimittää kolme jäsentä sekä varajäsenet ja Kristiinankaupunki kaksi jäsentä ja varajäsenet.

 

Siirry "Uutiset"-sivulle