Kristiinankaupungissa ilmastopäästöt vähensivät 59 % vuosina 2005-2017

12.02.2020

Ilmastopäästöt ovat vähentyneet lähes kaikissa Suomen kunnissa vuodesta 2005. Keskimäärin vähennys on ollut 15 prosenttia.

Kuntien päästöjä ovat vähentäneet merkittävästi sähkön päästöjen pieneneminen, uudistukset kaukolämmön tuotannossa ja tuulivoiman rakentaminen. Öljylämmityksen päästöt ovat vähentyneet melko tasaisesti kaikissa kunnissa, millä on huomattava merkitys koko maan tasolla.

Kristiinankaupungissa ilmastopäästöt vähentyivät 59 % vuosina 2005–2017, mm. koska tänne on rakennettu runsaasti tuulivoimaa. Tämä on Suomen kaikista kunnista kolmanneksi paras tulos. Kunnassamme suurin osa päästöistä tulee maataloudesta, tieliikenteestä sekä lämmityksestä (lähde: hiilineutraalisuomi.fi).

Päästöjen jakauma 2007, Kristiinankaupunki.

(Kuvalähde: SYKE)

Kuntien välillä on suuria eroja päästövähennyksissä. Suurimmat päästövähennykset ovat vuoteen 2005 verrattuna yli 50 prosenttia. Toisaalta joissakin kunnissa päästöt ovat kasvaneet.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on laskenut ilmastopäästöjen määrän ja kehityksen kaikille Suomen kunnille vuosille 2005–2017. Päästöt on laskettu ensimmäistä kertaa kaikille kunnille yhdenmukaisella, uudella laskentamenetelmällä. Jatkossa tulokset päivitetään vuosittain.

Uuden päästölaskennan mukaan Suomen kunnissa eniten päästöjä aiheutuu tieliikenteestä (25 %), maataloudesta (17 %), kaukolämmöstä (17 %) ja sähkönkulutuksesta (lämmitys- ja kulutussähkö yhteensä 13 %).

Uusi päästölaskentajärjestelmä kattaa kaikki Suomen kasvihuonekaasuinventaarion päästöt lukuun ottamatta teollisuuden prosessipäästöjä ja maankäyttösektoria. Päästöt on jaettu taakanjako- ja päästökauppasektoreille, ja sektorijako on aiemmista kuntalaskennoista tuttu: sähkönkulutus, rakennusten lämmitys, liikenne, teollisuus, työkoneet, maatalous ja jätteiden käsittely.

Kaikki tulokset ovat avoimesti kaikkien käytettävissä.

Lue lisää:

SYKE:n lehdistötiedote 

Hiilineutraalisuomi.fi 

 

Siirry "Uutiset"-sivulle