Kotouttaminen kulttuurin avulla -podcastin neljäs osa on valmis

24.11.2020

Kotouttaminen kulttuurin avulla -podcastin neljäs osa on valmis, käy kuuntelemassa!

Spotify

Youtube

Soundcloud

Tekstivastine 

Kotouttaminen kulttuurin avulla -kehityshankkeen tavoitteena on edistää uussuomalaisten ja Suupohjan seudun paikallisväestön sosiaalista yhdessäoloa kulttuurin avulla. Toiminnan ydinideana on, että ihmiset tapaavat toisiaan, oppivat toisiltaan ja löytävät uusia kanssakäymisen muotoja, mm. musiikin, taiteen, ruoan, käsityön ja draaman kautta. Hanketta hallinnoi Lapväärtin kansanopisto.

Siirry "Uutiset"-sivulle