Kaupunginhallituksen päätöksiä 13.11.2023

14.11.2023

Kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 13.11.2023 käsittelemään esityslistalla mainitut asiat.

Esityslista kokonaisuudessaan löytyy tästä.

Kokouspöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivustolla, kun se on valmis.

Kokouksessa päätettiin muun muassa seuraavat asiat:

Asia: Osallistuminen Geotieto näkyväksi/Geopark -hankkeeseen

Kaupunginhallitus päätti, että Kristiinankaupungin kaupunki osallistuu hankkeeseen Geotieto näkyväksi, ja että kaksivuotisen hankkeen 1500 euron omarahoitus otetaan kustannuspaikasta 050030 kaupunginhallitus.

Kristiinankaupungin kaupungille on tullut tiedusteluja halukkuudesta osallistua hankkeeseen Geopark näkyväksi.

Hankeaika on 1.11.2023–31.10.2025. Hankkeen kokonaistalousarvio on 150 000 euroa. Maaseuturahastosta saadaan 135 000 euroa niiden neljän alueen ELY-keskuksen kautta, joilla Geopark-alue sijaitsee. Kaupungin omarahoitus Pyhävuoren osalta on 1500 euroa.

Geopark on alue, jonne halutaan luoda kestävää alueellista kasvua kokoamalla yhteen ja koordinoimalla geologisia käyntikohteita, työskentelemällä geologisia käyntikohteita koskevien luonnonsuojeluasioiden parissa, tukemalla tutkimusta ja koulutusta ja levittämällä tietoa geologiasta.

Asia: Aloite vanhoja hautoja koskevan toimikunnan asettamisesta

Aloitteen on jättänyt kaupunginhallitukselle Kristiinaseura 28.6.2021. Aloitteessa nostetaan esiin huoli Kristiinankaupungin vanhoista haudoista. Asiaa käsiteltiin hyvinvointilautakunnassa 1.11.2023, jolloin lautakunta antoi myös vastauksen.

Kaupunginhallitus

  • oli samaa mieltä siitä, että vanhat Kristiinankaupungin itäpuolen hautausmaalla olevat haudat ovat arvokas osa paikallista kulttuurihistoriaa ja perinnettä,
  • totesi, että hautausmaa kuuluu Kristiinankaupungin seurakuntayhtymälle, joka vastaa sen ylläpidosta, sekä
  • merkitsi, että kaupungin museopalvelut ovat käytettävissä tähän yhteistyöosapuolena ja sen työntekijät voivat kuulua toimikuntaan, mutta vastuu haudoista ja toimikunnan asettamisesta on seurakuntayhtymällä.

Asia: Osakkeiden lunastusoikeus, Kuntien Tiera Oy

Kaupunginhallitus päätti, että lunastussoikeutta ei käytetä.

Tausta: Kuntien Tiera Oy on Ylä-Savon Sote kuntayhtymän pyynnöstä ilmoittanut osakkeenomistajilleen mahdollisuudesta lunastaa Ylä-Savon Sote kuntayhtymän omistaman osakkeet (2 469 kpl) osakassopimuksen mukaisesti. Osakkeet siirretään suunnitelmien mukaan Iisalmen kaupungille. Kuntien Tiera Oy:n yhtiöjärjestyksen 15 § sisältää lunastuslausekkeen, jonka mukaan yhtiöllä ja toissijaisesti muilla osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake osakkeenomistajan osakkeesta maksamalla merkintähinnalla (2 euroa / osake).

Kuntien Tiera Oy ei tule käyttämään lunastusoikeuttaan ja antaa myös yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaisen suostumuksen osakkeiden siirtymiseen.

Kuntien Tiera Oy on lähes 400 kuntaorganisaation ja hyvinvointialueiden omistama inhouse-yhtiö ja yhteiskunnallinen yritys. Yritys tarjoaa ICT-palveluita sekä digi- ja ICTratkaisuja. Kuntien Tiera Oy:llä on yli 400 työntekijää ja sen liikevaihto on 47,1 M€.

Kaupungin päätös tulee ilmoittaa Kuntien Tiera Oy:lle viimeistään 29.11.2023.

Asia: Osakkeiden lunastusoikeus, Sarastia
 

Kaupunginhallitus päätti, että lunastussoikeutta ei käytetä.

Tausta: Sarastia Oy on ilmoittanut osakkeenomistajilleen mahdollisuudesta lunastaa Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän omistaman osakkeen (1 kpl) osakassopimuksen mukaisesti. Kuntayhtymän osake on siirtynyt Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Pohjanmaan hyvinvointialue ei ole entuudestaan Sarastian osakas.

Sarastia Oy:n yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan Sarastian osakkeenomistajilla on oikeus l unastaa yhtiön osake, joka siirtyy ostajalle, joka entuudestaan ei ole yhtiön osakasrekiste rin osakkeenomistaja. Yhtiökokouksessa 23.5.2023 määriteltyä osakkeen merkintähintaa (8,49 eur/kpl) sovelletaan myös lunastushintaan. Mikäli Kristiinankaupunki haluaa käyttää lunastusoikeutensa, on siitä ilmoitettava Sarastialle 1.12.2023 mennessä. Lunastamatta jättämisestä ei tarvitse ilmoittaa.

Kristiinankaupunki omistaa 672 osaketta Sarastia Oy:n yhteensä 3 387 854 osakkeesta.

Sarastia Oy toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain mukaisesti omistajien sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiö tuottaa omistajilleen talous-, henkilöstö-, hankintapalveluja, sijais- ja rekrytointipalveluja, perintäpalveluja sekä digitalisointipalveluja. Sarastia-konserni koostuu Sarastia Oy:stä sekä sen tytäryhtiöistä Sarastia-Kuntaperintä, Sarastia hankintapalvelut Sarastia-Rekrystä ja Onviresta, joka tarjoaa sijais- ja rekrytointipalveluja muille kuin yhtiön omistajille. Sarastialla on yli 900 työntekijää, 290 omistajaa ja 154 M€:n liikevaihto.

Vastaava asia käsiteltiin kaupunginhallituksessa 7.6.2021 (§ 106), 13.9.2022 (§ 188), 23.1.2023 (§ 15), 2.5.2023 (§ 88) ja 5.6.2023 (§107). Näissä kokouksissa kaupunginhallitus päätti, että lunastusoikeutta ei käytetä.

Siirry "Uutiset"-sivulle