Haemme teknistä johtajaa

20.05.2020

Tekninen johtaja on yksi keskeisimmistä viranhaltijoista Kristiinankaupungin kehittämistyön kannalta. Tekninen johtaja vastaa yhdyskuntarakentamisen palvelualueen johtamisesta ja kehittämisestä. Virkaan sisältyy myös tehtävä kunnan kaavoittajana. Suuri osa kaavoituksesta hoidetaan tällä hetkellä ostopalveluna.

Käynnissä on organisaationmuutos, jonka myötä muodostetaan kaupunginhallituksen kaavoitusjaosto, jossa kaupunginjohtaja toimii esittelijänä.

Teknisen johtajan tulee olla joustava, asiakaslähtöinen ja hänellä tulee olla aitoa kiinnostusta aktiivisesti työskennellä kaupungin kehittämiseksi. Hyvät neuvottelu-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä tehtävän kannalta. Viran täyttämisessä arvostetaan myös hyvää vuorovaikutus- ja esiintymistaitoa.

Kelpoisuusehdot: Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai virkaan soveltuva korkeakoulututkinto (AMK) sekä perehtyneisyys viran tehtäväalueeseen ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

Kielitaitovaatimus: Hyvä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen kielitaito julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain vaatimusten mukaisesti (424/2003)

Ansioksi luetaan:
- Kokemus kunnallishallinnosta sekä kaavoitus- ja kehitystehtävistä.
- Dokumentoitu kokemus tuloksellisesta toiminnasta ja tehtävään riittävät taloustaidot.
- Yhteistyö- ja neuvottelukyky.

Koeaika: 6 kuukauden koeaikaa voidaan soveltaa

Palkka: Määräytyy teknisen henkilöstön kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Selvitys terveydentilasta: Hyväksyttävä selvitys hakijan terveydentilasta

Hakuaika päättyy 22.6.2020 klo 15.30. Virka otetaan vastaan sopimuksen mukaan mahdollisimman pian elokuusta 2020 lähtien.

HUOM! Hakemukseen on liitettävä kopiot suoritetuista tutkinnoista sekä kielitodistus, mikäli tämä ei sisälly tutkintoon.

Hae Kuntarekryn kautta


Lisätietoa antaa kaupunginjohtaja Mila Segervall, puh. 040 525 8523 tai mila.segervall@krs.fi

  

Siirry "Uutiset"-sivulle