Haemme sihteeriä

11.02.2020

Elinvoimaisuuden palvelualue palkkaa sihteerin.

Sihteerin toimen kuvaan kuuluvat mm. seuraavat tehtävät:

 • Hoitaa yleishallinnon sihteerin tehtäviä.
 • Hoitaa muita kansliatehtäviä.
 • Tukitehtävät.
 • Julkaista tietoa kaupungin verkkosivuilla.
 • Kehittää lomakepohjia.
 • Avustaa erilaisissa vaaleihin liittyvissä tehtävissä.
 • Tarvittaessa suorittaa laskujen tarkastusta/tiliöintiä elinvoimaisuuden osalta.
 • Kehittää digitaalisia palveluja yhdessä ICT-johtajan kanssa.
 • Kaupungin edustukseen ja tapahtumiin liittyvät tukitehtävät.
 • Hallintosihteerin sijainen, sijaistaa elinvoimaisuuden palvelualueen hallintosihteeriä lomien ja sairaspoissaolojen yhteydessä.
 • Toimii yhteispalveluneuvojan sijaisena.
 • Avustaa ICT-johtajaa kaupungin teleoperaattoripalveluja koskevissa asioissa.
 • Avustaa kaupunginjohtajaa edustustehtävien yhteydessä.

Koska toimintaa digitalisoidaan yhä enenevässä määrin, sihteerillä tulee olla hyvä palvelujen digitalisoinnin tuntemus. Sihteeri tukee operatiivista johtoa ja keskusjohtoryhmää heidän tavoitteessaan luoda ja kehittää kaupungin digitaalisia palveluja.

Kelpoisuus: Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto.

Kielivaatimus: Hyvä sekä suullinen että kirjallinen suomen ja ruotsin kielen taito.

Ansioksi luetaan:
- Arvostamme kokemusta digitaalisista palveluista ja verkkosivujen kehittämisestä sekä kykyä kehittää yrityksen näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.
- Arvostamme myös hyvää yhteistyökykyä.

Koeaika: 6 kuukauden koeaikaa voidaan soveltaa.

Palkka: Määräytyy kunnallisen virka- ja työehtosopimuk-sen (KVTES) mukaan.

Selvitys terveydentilasta: Hyväksyttävä selvitys hakijan terveydentilasta.

Hakemus ansioluetteloineen osoitetaan kaupunginhallitukselle ja jätetään 26.2.2020 klo 16.00 mennessä Kuntarekryn kautta tai vaihtoehtoisesti kirjeitse Kristiinankaupungin kaupunginhallitukselle, PL 13, 64101 Kristiinankaupunki, tai saman määräajan puitteissa sähköpostilla kristiinankaupunki@krs.fi.

Työ alkaa 13.4.2020 tai sopimuksen mukaan.

Hae Kuntarekryn kautta


Lisätietoa antaa kaupunginjohtaja Mila Segervall, puh. 040 525 8523 tai mila.segervall@krs.fi. 

 

Siirry "Uutiset"-sivulle