Haemme rakennustarkastajaa

01.07.2024

Haemme rakennustarkastajaa - tule töihin hyvän elämän Kristiinankaupunkiin!

(länk till den svenskspråkiga annonsen)

Tiesitkö, että monet työmarkkinoiden mukavimmista, kiinnostavimmista ja mielekkäimmistä töistä löytyvät kunnista? Kristiinankaupungissa meillä on rakennustarkastajan työ avoinna juuri sinulle. Kristiinankaupunki on yksi Suomen pienistä kunnista, jossa ihmiset ovat lähellä toisiaan ja etäisyydet ovat lyhyitä. Työ Kristiinankaupungissa tarjoaa sinulle haasteita sekä mahdollisuuksia kehittyä ja vaikuttaa. Työn hakeminen saattaa olla elämäsi paras päätös!

Kristiinankaupungilla on pitkä historia. 1700- ja 1800-luvulla purjelaivat seilasivat täältä eri puolelle maailmaa tuoden palatessaan mukanaan raaka-aineita kaikista maailman kolkista. Museoviraston mukaan Kristiinankaupungin keskusta on parhaiten säilynyt suurvallan aikainen ruutukaavakaupunki. Kaupungin puutalokeskusta ei ole koskaan palanut ja rakennukset ovat peräisin eri aikakausilta. Nykyaika näkyy laadukkaassa perustuotannossa, metallintuotannossa, menestyksekkäissä logistiikkayrityksissä sekä panostuksena uusiutuvaan energiaan. Kaupunki on hyväksynyt runsaan 130 tuulivoimalan rakentamisen mahdollistavat tuulivoimakaavat, ja lisäksi on suunnitteilla useita aurinkoenergia-alueita sekä vetykaasulaitos.

Rakennustarkastaja johtaa kunnan rakennusvalvontaa valvovaa rakennusvalvontaviranomaista. Rakennusvalvontaviranomainen huolehtii myös kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen (§ 4) mukaiset kelpoisuusvaatimukset. Rakennustarkastajalla tulee olla tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto sekä riittävästi kokemusta rakennusten suunnitteluun liittyvistä tehtävistä ja rakennustyön suorittamisesta.

Tehtävän onnistuneesti hoitaminen, edellyttää hyvää suullista ja kirjallisen suomen tai ruotsin kielen taito, ja hyvää suullista ja tyydyttävää kirjallista taitoa toisen kotimaisen kielen osalta.

Työhön sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa, ja tarvitsemme lääkärintodistuksen terveydentilastasi.

Palkka määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (palkkaryhmä II, välitön ja välillinen esimies tai suunnittelu-, tarkastus- tai valvontatehtävissä toimiva) ja tehtäväkohtainen palkka on 3 988,53 euroa. Sen lisäksi tulevat mahdolliset ammattialalisät.

Hakuaika päättyy 11.8.2024 kl. 23:00 ja työ alkaa 1.9.2024 tai sopimuksen mukaan.

Hae Kuntarekryn kautta

(Työavain 611888)

Lisätietoa antaa:
Anton Ragnäs, tekninen johtaja
anton.ragnas@krs.fi 

Siirry "Uutiset"-sivulle