Haemme rakennustarkastajaa

27.02.2023

Rakennustarkastajan hakuaikaa jatketaan 24.3.2023 klo 12:00 saakka.
Jatketussa hakuprosessissa huomioidaan aikaisemmat hakijat.

Rakennustarkastaja johtaa kunnan rakennusvalvontaa valvovaa rakennusvalvontaviranomaista. Rakennusvalvontaviranomainen huolehtii myös kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta.

Kelpoisuusvaatimukset maankäyttö- ja rakennusasetuksen § 4 mukaisesti.
Rakennustarkastajalla tulee olla tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto. Lisäksi hänellä tulee olla riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä.

Tehtävän onnistuneesti hoitaminen, edellyttää hyvää ruotsin tai suomen kielen käyttöä puheessa ja kirjallisesti sekä toisen kotimaisen kielen tyydyttävää taitoa.

6 kuukauden koeaikaa voidaan soveltaa. Hyväksyttävä lääkärintodistus tulee esittää ennen työn aloittamista.

Tehtäväkohtainen palkka määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan, 3 236,93 euroa, lisäksi maksetaan mahdollinen ammattilisä.

Rakennustarkastaja voi toimia teknisen johtajan sijaisena.

Hakuaika päättyy 24.3.2023 klo 12:00.

Työ alkaa 1.4.2023 tai sopimuksen mukaan.

Hae Kuntarekryn kautta

Lisätietoa antaa Henrik Vehkaoja, tekninen johtaja, puh. 040 559 9229 tai henrik.vehkaoja@krs.fi 

Siirry "Uutiset"-sivulle