Haemme mittausteknikkoa

12.01.2022

Kristiinankaupunki palkkaa mittausteknikon virkasuhteeseen tekniseen palvelualueeseen.

Mittaustoiminnan tulosyksikössä on nyt tarjolla monipuolinen ja kiinnostava työ mittausteknikkona, jonka pääasiallisena työtehtävänä on kaupungin vuokratoiminnan hoitaminen, rakennusvalvontamittaukset, kiinteistötoimituksiin liittyvät mittaustehtävät, kartastotyöt sekä muut mittausosaston toimintaan liittyvät tehtävät. Tehtävä edellyttää ajokortti ja mahdollisuutta käyttää omaa autoa.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva maanmittausalan tutkinto, joko ammattikorkeakoulu- tai diplomi-insinöörin tutkinto tai aikaisempi maanmittausinsinöörin tai -teknikon tutkinto.

Hakijalla toivotaan olevan kokemusta vastaavista työtehtävistä sekä AutoCAD- ja ArcGIS-karttaohjelmien osaamista.

Hakijalta edellytetään vastuuntuntoa ja tarkkuutta, asiakaslähtöistä asennetta ja hyvää yhteistyökykyä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suullinen ja kirjallinen suomen ja ruotsin kielen taito.

Virkasuhteen ehdot määräytyvät teknisen henkilöstön kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Haastatteluun kutsutun tulee esittää tutkintotodistus, kielitodistus ja työtodistus suosituksineen.

Palvelussuhde alkaa 1.3.2022 tai sopimuksen mukaan. Virkasuhteeseen sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Ennen työn aloittamista virkaan valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakuaika päättyy 31.1.2022 klo 16.00.

hae kuntarekryn kautta

Lisätietoja antaa: Maankäyttöpäällikkö Tony Östersund, s-posti: tony.ostersund@krs.fi, puh. 040-3566450

Siirry "Uutiset"-sivulle