Haemme luokanopettajaa, Härkmeri skola (svenska utbildningsväsendet)

04.05.2021

Svenska utbildningsväsendet i Kristinestad lediganslår en tjänst som klasslärare (0023) fr.o.m. 1.8.2021. Tjänsten besätts tillsvidare från 1.8.2021 eller enligt överenskommelse.

Behörighet för tjänsten bestäms enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998). Lön enligt UKTA. Första placeringsplatsen är Härkmeri skola. Prövotiden 6 månader kan tillämpas.

Vi önskar att du är intresserad av att utveckla undervisningen. Intresse för samarbete med finska skolan ses som en fördel. Vi förutsätter att du har erfarenhet av digitala hjälpmedel och inlärningsplattformar.

Vänligen inlämna din elektroniska ansökan på adressen kuntarekry.fi. Till ansökan ska bifogas CV och kopior av behörighetsintyg. Innan valet fastställs ska den som blir vald inlämna ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt ett utdrag ur straffregistret i enlighet med lagen 504/2002. Ansökningshandlingar är offentliga.

Den som kallas till intervju (26.5.2021) ska uppvisa examensintyg i original. Handlingarna returneras inte.

Ansökningstiden utgår 20.5.2021 kl 16.00.

Sök via kuntarekry

Kontaktuppgifter:
Bildningsdirektör Maarit Söderlund, tel. 040 556 5733 eller maarit.soderlund@krs.fi 
Rektor Marina Barsetti, tel. 040 184 0117


Kristinestad 29.4.2021

Svenskspråkiga utbildningsnämnden

Siirry "Uutiset"-sivulle