Haemme ilmasto- ja kestävyyskoordinaattoria

24.01.2023

Ilmasto- ja kestävyyskoordinaattorin toimi julistetaan uudelleen avoimeksi, tehtävää aikaisemmin hakeneet huomioidaan.

Palkkaamme ilmasto- ja kestävyyskoordinaattorin kahdeksi vuodeksi 15.3.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Kunnilla on avainrooli Suomen pyrkimyksessä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa vuoteen 2035 mennessä.  Tulevaisuuden haasteenamme on torjua ilmastomuutoksia ja luoda pitkäjänteinen, kestävä yhteiskunta.

Kristiinankaupungissa tehdään jo aktiivista työtä ilmastotoimenpiteiden suhteen: Dagsmarkin päiväkoti on työskennellyt kestävyysasioiden parissa vuodesta 1997 lähtien, kaupungin kiinteistöihin on asennettu aurinkopaneeleita, siivouksessa on vähennetty kemikaalien käyttöä ja kaupunki on hyväksynyt useiden tuulivoimapuistojen rakentamisen.

Haemme nyt sinua, joka haluat auttaa meitä ohjaamaan Kristiinankaupunkia kohti entistä kestävämpää tulevaisuutta.

Ilmasto- ja kestävyyskoordinaattorin tehtävinä on:

  • yhdessä muiden työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa laatia Kristiinankaupungin ensimmäinen ilmastostrategia ja ilmastosuunnitelma
  • toimia koko organisaation tukihenkilönä ilmastoon ja kestävyyteen liittyvissä kysymyksissä
  • edustaa Kristiinankaupunkia Pohjanmaan kuntien ilmastoverkostossa
  • edustaa Kristiinankaupunkia Pohjanmaan liiton johtamassa hankkeessa Tehokkaat ilmastotoimenpiteet.
     

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva tutkinto.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä sekä suullinen että kirjallinen suomen ja ruotsin kielen taito.

Ilmastotyöhön, kuten yhteiskuntasuunnitteluun, ilmastobudjetointiin ja energiatehokkuuteen liittyvä osaaminen kuten myös kokemus Agenda 2030 kestävyystavoitteiden parissa työskentelystä sekä hankkeiden vetämisestä luetaan ansioksi.

Palkka määräytyy kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkka on 3 200 euroa/kk, lisäksi voidaan maksaa kokemuslisää (enintään 8 %), jos sen ehdot täyttyvät. Kuuden kuukauden koeaikaa voidaan soveltaa.

Selvitys terveydentilasta: Hyväksyttävä selvitys hakijan terveydentilasta.

Hakuaika päättyy 9.2.2023 klo 16.00. Haastattelut järjestetään viikolla 7.

HAE KUNTAREKRYN KAUTTA

Yhteystiedot: kaupunginjohtaja Mila Segervall, mila.segervall@krs.fi tai puh. 040 525 8523.

Siirry "Uutiset"-sivulle