Haemme henkilökuntaa varhaiskasvatukseen

02.05.2022

Esikoulunopettaja

Valmistavan esikoulunopettajana olet mukana luomassa perustaa elinikäiselle oppimiselle. Valmistavan esikouluopettajana tulet inspiroimaan ja ohjaamaan lapsia, eri kielitaustalla, leikin ja oppimisen halun avulla. Esikoulussa haluamme, että kaikki lapset, omat lähtökohdat huomioon ottaen, saavat hyvän pohjan käyttää suomen kieltä ja menestyä koulunkäynnissään. Osallisuus ja leikki ovat tärkeitä rakennuskiviä. Etsimme sinua jolla on suuri mielenkiinto ja halu olla mukana ja jatkaa meidän pedagogisen toiminnan kehittämistä yhdessä hienojen kollegojen ja lasten kanssa.

Esiopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on 986/1998 asetuksen mukaan kelpoinen antamaan luokanopetusta. Kelpoinen antamaan myös henkilö, joka on suorittanut lastentarhanopettajan tutkinnon. Tehtävään valitun tulee jättää lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ennen työn alkamista.

Hakemuksiin tulee liittää CV ja kelpoisuustodistusten jäljennökset.

Haastattelussa esitetään alkuperäiset kelpoisuustodistukset. Kelpoisten hakijoiden puuttuessa, voidaan ei-kelpoisetkin ottaa huomioon. Tehtävä täytetään määräaikaisesti 1.8.2022-3.6.2023 väliseksi ajaksi tai sopimuksen mukaan.

Hakuaika päättyy 20.5.2022 klo 12.00.

Hae kuntarekryn kautta

Keittäjä

Dagsmarkin päiväkoti on pieni ja kotoisa päiväkoti. Päiväkoti on sisarusryhmä, jossa on lapsia iältään 1-5-vuotta. Keittäjänä/kokkina päiväkodissa sinulla on mahdollisuuksia luovuudelle yhteistyössä lasten ja päiväkodin henkilökunnan kanssa. Haluamme, että joka ruokailuhetki on elämys kaikille aisteille. Päiväkodin ruoka on tärkeä, että lapset saisivat energiaa leikkiä ja kehittyä.

Päiväkodin keittäjänä/kokkina sinulla on kokonaisvastuu aamupalasta, lounaasta ja välipalasta noudattaen varhaiskasvatuksen ravitsemussuosituksia. Keittäjänä/kokkina sinulta odotetaan työskentelyä pedagogisen toiminnan rinnalla ja toimivan terveellisten elintapojen esikuvana. Työ on itsenäistä ja antaa sinulle hienon mahdollisuuden luoda ruokakulttuurin, joka herättää ruokahalun ja uteliaisuuden lapsissa.

Työ kattaa kokonaisvastuun keittiön päivittäisestä toiminnasta sekä tiskaamisen ja siivouksen että elintarvikkeiden ostamisen voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Keittäjänä/kokkina sinulla on myös vastuu huolehtia lasten erityisistä ruokavalioista. Osa sinun työajastasi tulee koostumaan hallinnollisista tehtävistä, kuten budjetin käytön seuraamisesta, tilauksien tekemisestä ja sähköpostin lukemisesta ja lähettämisestä.

Sopiva koulutus sekä aikaisempi kokemus keittiötyöstä luetaan eduksi. Arvostamme hyvää yhteistyötaitoa sekä lasten ja aikuisten kanssa. Työaika on 6 tuntia päivässä ja palkka määräytyy kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 06RUO020 mukaan. Valitun tulee ennen tehtävän vaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom:ssa tarkoitettu rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. 6 kk koeaikaa voidaan soveltaa.

Hakuaika päättyy 22.5.2022 klo 18.00.

Hae kuntarekryn kautta

Varhaiskasvatuksen opettaja

Kristiinankaupungin varhaiskasvatus etsii 2 varhaiskasvatuksen opettajaa.

Tarvitsemme sinua, jolla on aito mielenkiinto johtaa toimintaa ja työskennellä läheisessä yhteistyössä lasten ja vanhempien kanssa. Odotamme, että olet vastuuntuntoinen, utelias ja että sinulla on kyky nähdä lasten tarpeet, ja olet paneutunut varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä osaat tuoda sen käytäntöön. Sinun vastaanottosi ja lähestymistapasi ovat sinun tärkeimpiä työkalujasi. Sinulla on kyky luoda luottamus lapsiryhmässä ja työtiimissä.

Kaikki yksikkömme ovat luonnostaan kaksikielisiä ja hyvät suomen ja ruotsin kielen taidot ovat meille itsestäänselvyys. Hyväksytty kielitodistus keskitasolla vaaditaan.

Tarjoamme sinulle hienon työyhteisön missä sinulla on mahdollisuuksia vaikuttaa ja kehittää pedagogista toimintaa ja oppimisympäristöjä.

Kelpoisuusehdot varhaiskasvatuslain 6. luvun 26 ja 27 §:n mukaisesti. Ennen työn aloittamista toimeen valitun tulee lain (504/2002) mukaisesti esittää rikosrekisteriote lasten kanssa työskenteleville sekä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika 6 kuukautta voidaan soveltaa.

Hakuaika päättyy 22.5.2022 klo 18.00.

Hae kuntarekryn kautta


Yhteystietomme

Annika Heikkilä
annika.heikkila@krs.fi
040 566 6018

Siirry "Uutiset"-sivulle