Gruppfamiljedagvård

Gruppfamiljedagvården fungerar utgående från samma principer som familjedagvården i eget hem. Grupperna är dock större och med flera vårdare. 

 Pupula
 Tel. 040 357 2017, Kyrkogatan 3, Kristinestad
Föreståndare Hanna Smeds, tel. 040-5315570

Tvåspråkig hel- och halvdagsgrupp för barn i åldern 1-6
Barnen kan vid behov p.g.a. föräldrarnas arbete få kvälls- och veckoslutsvård

Verksamhetsplan 2019-2020 pdf (270,77kb)

ekorrarna