Gruppfamiljedagvård

Gruppfamiljedagvården fungerar utgående från samma principer som familjedagvården i eget hem. Grupperna är dock större och med flera vårdare.

 

 Pupula, tel. 040 357 2017, Kyrkogatan 3, Kristinestad
Föreståndare Hanna Smeds, tel. 040-5315570

Tvåspråkig hel- och halvdagsgrupp för barn i åldern 1-6
Barnen kan vid behov p.g.a. föräldrarnas arbete få kvälls- och veckoslutsvård

 

ekorrarna